Vad händer om man inte har tillgång till rent vatten?

Innehållsförteckning:

  1. Vad händer om man inte har tillgång till rent vatten?
  2. Varför är det viktigt att inte slösa på vattnet?
  3. Hur vet man om vattnet är avstängt?
  4. Vad kan vi göra för att få en hållbar utveckling av vatten?
  5. Kan man spola om vattnet är avstängt?

Vad händer om man inte har tillgång till rent vatten?

Brist på rent vatten har allvarliga konsekvenser för människors, och särskilt barns, hälsa. Runt 480 000 barn under fem år dör i diarrésjukdomar varje år. De allra flesta dödsfall i diarrésjukdomar beror på brist på rent vatten och bristande hygien.

Varför är det viktigt att inte slösa på vattnet?

Att slösa vatten eller använda mer vatten än nödvändigt, kan göra det svårare och ännu dyrare att få tillgång till vatten och leverera det till alla. Den totala mängden vatten på jorden förblir densamma, och det är ingen risk att jorden får slut på vatten.

Hur vet man om vattnet är avstängt?

Se upp för dessa luftstötar som kan vara ganska kraftiga. De kan göra så att vatten sprutar ur kranen med högt tryck. Det händer att det första vattnet som kommer ur kranen efter en vattenavstängning är missfärgat. Ser vattnet grått och skummigt ut är det bara små luftbubblor i vattnet.

Vad kan vi göra för att få en hållbar utveckling av vatten?

Vatten är grunden för allt liv på jorden och för människans hälsa och hållbar utveckling. Vatten är ett måste för att producera* mat och energi. Att inte ha vatten kan leda till konflikt både inom och mellan olika länder. En av tre personer i världen har inte möjlighet till bra hygien*.

Kan man spola om vattnet är avstängt?

Men precis i början av till exempel ett strömavbrott kommer vattnet oftast som vanligt ur kranen. … Om du har bunkrat vatten kan du inledningsvis använda toaletten även om det blir ett vattenavbrott – spola med hjälp av en liten hink vatten som du häller i toaletten.

Leave a Comment