Vad händer om vi markerar en rad och håller inne Shift tangenten när vi flyttar raden?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer om vi markerar en rad och håller inne Shift tangenten när vi flyttar raden?
 2. Hur gör man en ruta i Excel större?
 3. Hur delar man en kolumn i Excel?
 4. Kan inte Radbryta i Excel?
 5. Får fel tecken på tangentbordet?

Vad händer om vi markerar en rad och håller inne Shift tangenten när vi flyttar raden?

Men då måste man även hålla ner Shift-tangenten på tangentbordet. Ett tips är att exempelvis markera tre celler i första kolumnen, håll ner Shift och dubbelklicka på den högra kanten av markeringen. Då markeras alla tre rader hela vägen.

Hur gör man en ruta i Excel större?

Ändra kolumnbredden

 1. Markera den eller de kolumner som du vill ändra.
 2. Klicka på Format i gruppen Celler på fliken Start.
 3. Klicka på Kolumnbredd under Cellstorlek.
 4. I rutan Kolumnbredd skriver du in det värde du vill ha.
 5. Klicka på OK.

Hur delar man en kolumn i Excel?

Dela upp innehållet i en cell mellan två eller fler celler

 1. Markera cellerna med innehåll som ska delas. …
 2. Klicka på Text till kolumner i gruppen Dataverktyg på fliken Data. …
 3. Välj Avgränsade om det inte redan är valt och klicka sedan på Nästa.
 4. Välj de avgränsare som definierar de platser där du vill dela cellinnehållet.

Kan inte Radbryta i Excel?

Vill du att Excel ska radbryta automatiskt, högerklicka i cell och välj Formatera. flik justering och boka för radbrytning. Vill du infoga egna radbrytningar i en cell så gör du det med ALT+Enter.

Får fel tecken på tangentbordet?

Så får du tillbaka å, ä, ö och andra specialtecken igen

 • För att återställa tangentbordslayouten och skrivspråket till ditt vanliga språk behöver du bara trycka ned Alt- och Skift-tangenterna samtidigt.
 • Längst ned till höger i Aktivitetsfältet bör då texten som indikerar just vilken tangentbordslayout som används ändras.

Leave a Comment