Vad heter och symbolen?

Innehållsförteckning:

  1. Vad heter och symbolen?
  2. Vad menas med symbolspråk?

Vad heter och symbolen?

Lista över matematiska symboler

SymbolFunktionOmråde∧logiskt “och”satslogikPåståendet A ∧ B är sant omm A och B båda är sanna; annars är det falskt.n 2 ⇔ n = 3 då n är ett naturligt tal∨logiskt “eller”satslogik

Vad menas med symbolspråk?

Symbolspråk är en form av språk som använder symboler istället för ord. En typ av symbolspråk är liknelser, men en tydligare variant kallas en rebus.

Vad betyder >