Vad hette landet dit Mose tänkte föra sitt folk?

Innehållsförteckning:

  1. Vad hette landet dit Mose tänkte föra sitt folk?
  2. Vad heter Andra Moseboken?
  3. Vad har siffran 7 för betydelse?
  4. Vad heter de olika Moseböckerna?
  5. Vad handlar Första och Andra Moseboken om?

Vad hette landet dit Mose tänkte föra sitt folk?

Efter en lång tid i Egypten uppenbarade sig Gud för Mose (Moshe) och gav honom uppdraget att föra sitt folk ut ur Egypten och till det utlovade landet (Kanaan). Med Guds hjälp konfronterade Mose farao och hans magiker och ledde israeliterna tvärs över Röda havet och ut ur Egypten.

Vad heter Andra Moseboken?

Andra Moseboken, Exodus, handlar om israeliternas träldom i Egypten, uttåget därifrån under Moses ledning och förbundet mellan Jahve och Israel på Sinai och innehåller dessutom lagar.

Vad har siffran 7 för betydelse?

I kulturen. Talet 7 har alltid betraktats som speciellt. Veckans sju dagar, världens sju underverk, regnbågens sju färger, de sju dödssynderna, osv. Det sägs till och med att Newton lade till färgen indigo till sin beskrivning av spektrumet för att få det till just sju färger.

Vad heter de olika Moseböckerna?

De fem moseböckerna:

  • Första Moseboken, Genesis, “ursprungets bok” – skapelseberättelsen, syndafloden, patriarkernas historier;
  • Andra Moseboken, Exodus, “uttågets bok” – Israels uttåg ur Egypten och vandringen i öknen;
  • Tredje Moseboken, Leviticus, “levitboken” – bestämmelser för det levitiska prästerskapet;

Vad handlar Första och Andra Moseboken om?

Boken ger en bakgrund till övriga bibelböcker genom att beskriva världens skapelse och därmed presentera skaparen, Gud. Den beskriver också utkorelsen av Israels folk som Guds egendomsfolk genom de förbund som blir ingångna med anfäderna Abraham, Isak och Jakob.