Vad innebär begreppet minderårig?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär begreppet minderårig?
 2. Vad är skillnaden på minderårig och underårig?
 3. Vilka är omyndiga?
 4. Vilka personer är omyndiga och vart stadgas det?
 5. Vad kallas en person som är under 15?
 6. I vilken författning från Arbetsmiljöverket finns regler som gäller för minderåriga vid körning?
 7. När man är myndig?
 8. Är man barn när man är under 18?
 9. Vilka har rättskapacitet?
 10. Vad är rättshandlingsförmåga?
 11. Vad händer om man gör ett brott under 15?
 12. När det gäller minderåriga tar man hänsyn genom särskilda regler till vadå?
 13. Vem är minderårig enligt arbetsmiljölagen Var går åldersgränsen )?
 14. Vad får man göra när man fyllt 21?
 15. När får man gå in på systemet?
 16. Kan barn äga pengar?

Vad innebär begreppet minderårig?

Att vara under 15 år. Minderåriga kan inte ställas till ansvar för brott och de redovisas inte heller i statistiken över misstänkta personer.

Vad är skillnaden på minderårig och underårig?

Svar: Ordet underårig förekommer mest i lagspråk, i allmänspråket är minderårig vanligast. I båda fallen betecknar det ‘person under 18 år’, d.v.s. ‘omyndig’. … I några lagar används minderårig; i regel då i betydelsen ‘omyndig’, men ibland om en yngre kategori underåriga, oftast de som är under 15 år.

Vilka är omyndiga?

Alla, oavsett ålder, kan äga tillgångar. Men barn under 18 år är omyndiga och har begränsad rättshandlingsförmåga. Att inte ha rättshandlingsförmåga betyder att man inte får ta hand om eller bestämma över sin egendom och inte heller kan åta sig olika förpliktelser.

Vilka personer är omyndiga och vart stadgas det?

Omyndig är den som enligt lag inte själv får råda över sin egendom eller ingå avtal med annan part. Omyndig är den som inte fyllt 18 år. Fram till 1989 kunde personer med psykisk sjukdom eller försvagad hälsa förklaras omyndiga. I äldre tider var även kvinnor omyndiga.

Vad kallas en person som är under 15?

Barn under 15 år är minderåriga och kan inte ställas till ansvar för brott. De redovisas inte heller i statistiken över misstänkta personer.

I vilken författning från Arbetsmiljöverket finns regler som gäller för minderåriga vid körning?

Föreskrifterna innehåller regler för hur personer som inte fyllt 18 år får arbeta. Föreskrifterna riktar sig till arbetsgivare, uppdragsgivare, skolhuvudmän och praktikgivare som låter minderåriga utföra arbete.

När man är myndig?

Att fylla 18 år och därmed bli myndig innebär per automatik en mängd rättigheter och skyldigheter i samhället. Till rättigheterna hör bland annat att kunna skuldsätta sig, teckna bindande avtal, rösta och ställa upp i politiska val, kandidera till offentliga uppdrag och väljas in i politiska församlingar.

Är man barn när man är under 18?

I Sverige ska alla barn (personer under 18 år) ha en vårdnadshavare och en förmyndare. Oftast är det föräldrarna som är både vårdnadshavare och förmyndare. Det finns också situationer då en särskild förmyndare utses av tingsrätten för att hantera barnets ekonomi.

Vilka har rättskapacitet?

Alla rättssubjekt (dvs alla fysiska och juridiska personer, och i vissa fall potentiella rättsubjekt, som ofödda barn) har rättskapacitet (eller rättsförmåga), dvs förmåga att äga egendom och rättigheter (rättskapacitetens positiva sida) samt ha skulder och förpliktelser (rättskapacitetens negativa sida).

Vad är rättshandlingsförmåga?

Rättsförmåga betyder att ha rättigheter och skyldigheter. Från detta måste man skilja rättslig handlingsförmåga. Rättshandlingsförmåga är förmågan att själv genomföra sina rättsliga intressen. Om man inte har rättshandlingsförmåga kan man till exempel inte köpa och sälja eller ingå avtal själv.

Vad händer om man gör ett brott under 15?

När polisens utredning är klar tar andra myndigheter över. Om du är under 15 år kan du inte bli dömd i domstol. Då får socialtjänsten bestämma vad som ska hända. Har du fyllt 15 år är det upp till åklagarmyndigheten att besluta om det ska bli en rättegång.

När det gäller minderåriga tar man hänsyn genom särskilda regler till vadå?

Det finns särskilda regler för vad barn och ungdomar under 18 år får göra….Förbjudna arbetsuppgifter

 • arbete med asbest.
 • dykeriarbete.
 • bevakningsarbete enligt lagen om bevakningsföretag.
 • transport av pengar och värdehandlingar till eller från penninginrättningar eller annat utrymme utanför arbetsstället.

Vem är minderårig enligt arbetsmiljölagen Var går åldersgränsen )?

Minderårig är den som inte fyllt 18 år. Ungdom är en minderårig som fullgjort sin skolplikt och som fyller minst 16 år under innevarande kalenderår. Yngre barn är en minderårig som inte har fyllt 13 år. Äldre barn är en minderårig som fyllt 13 år och inte är ungdom.

Vad får man göra när man fyllt 21?

Får köra traktor, lätt motorcykel och övningsköra bil. Får starta en egen firma eller börja arbeta med ett riskfritt arbete och sköta egna intjänade pengar. Barnbidraget upphör men kan få studiebidrag. Får skriva ett testamente över egna intjänade pengar.

När får man gå in på systemet?

Det finns emellertid en diskrepans i dagens lagstiftning rörande Systembolaget. I dag måste man vara minst 20 år fyllda för att kunna handla på Systembolaget, medan man samtidigt vid 18 års ålder kan gå ut och köpa alkohol på barer och restauranger utan problem.

Kan barn äga pengar?

Den som är under 18 år är omyndig och får enligt lag inte själv råda över sina tillgångar eller åta sig förbindelser, till exempel ingå avtal. … Trots att barnet är omyndigt kan barnet äga egna medel. Barn kan erhålla arv och ta emot gåvor, till exempel genom att föräldrar sparar pengar åt barnet i barnets namn.

Leave a Comment