Vad innebär en fatwa?

Innehållsförteckning:

  1. Vad innebär en fatwa?
  2. Hur kan en fatwa skapas?
  3. Vem kan utfärda en fatwa?
  4. Vad menas med halal slakt?
  5. Vad är Sharia för något?

Vad innebär en fatwa?

Jag som muslim har rätt att välja vilken fatwa jag vill följa. Häromdagen rapporterades det om en ny fatwa från sunnitiska islams högsta auktoritet i Egypten.

Hur kan en fatwa skapas?

Då muftin fungerar som representant för sharia, ska svaret på en fråga vara i objektiv form. En fatwa grundades ursprungligen på ett yttrande av profeten Muhammed. En fatwa har inom den islamiska rätten samma betydelse som ett prejudikat inom till exempel svenskt rättsväsende.

Vem kan utfärda en fatwa?

Eftersom det inte finns några centrala auktoriteter inom islam kan i princip vem som helst kalla sig skriftlärd och utfärda fatwor.

Vad menas med halal slakt?

Halalslakt är tillåten om djuren är bedövade I Sverige är det tillåtet att slakta djur enligt den muslimska metoden halal om djuren är bedövade. En bedövningsmetod som accepteras av många muslimer är att bedöva djur med el. Metoden används ofta vid vanlig slakt av fjäderfän och får.

Vad är Sharia för något?

Sharia eller sharīʾa (arabiska: شريعة Šarīʿah) betyder ursprungligen “vägen till vattenkällan” eller “lagen av Gud” och är ett begrepp inom islam som avser texter i religiösa urkunder som ligger till grund för islamisk rätt. Sharia är en idé om en gudomlig rätt, och dess tolkning fiqh utgör konkreta lagar och normer.

Leave a Comment