Vad kan man använda en gassvets till?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kan man använda en gassvets till?
  2. Vad står mig MAG för?
  3. Vad är Motsvetsning?
  4. Vad är en Invertersvets?
  5. Vad är den avgörande skillnaden mellan MIG och MAG svetsning?
  6. Hur fungerar Gassvets?
  7. Vad ska man tänka på när man svetsar mot en ventil?
  8. Vad menas med TIG svets?
  9. Hur varm blir en gassvets?
  10. Hur startar man en gassvets?

Vad kan man använda en gassvets till?

Detta medför att man kan svetsa stål vilket inte är möjligt med de flesta andra bränngaser, t ex propan (gasol). Med en utrustning för gassvetsning har man även möjligheten att värma, skära och löda vilket gör utrustningen väldigt flexibel.

Vad står mig MAG för?

MIG-svetsning står för ”Metal Inert Gas” och MAG står för ”Metal Active Gas”. … En MIG-, MAG-svets består av en strömkälla och ett matarverk. Strömkälla och matarverk är antingen hopbyggd i en enhet eller separerade från varandra.

Vad är Motsvetsning?

Frånsvets och motsvets Metoden benämns frånsvetsning, därför att gaslågan riktas från den färdiga svetsen. … Gaslågan riktas hela tiden mot den färdiga svetsen, därav namnet motsvetsning.

Vad är en Invertersvets?

Den utgår egentligen ifrån en likspänning som råvara. Det gör att en invertsvets först omvandlar växelspänning till likspänning. 230 Volt växelspänning blir strax över 300 volt vilket då är den råspänning som en invertersvets egentligen omvandlar till nivåer kring 12-20 volt under svetsning.

Vad är den avgörande skillnaden mellan MIG och MAG svetsning?

– Enda skillnaden på MIG och MAG är vilken gas man använder i svetsen. I MIG använder man gasen Mison. … Gasen är till för att skydda svetsen från syre. Syret förstör svetsen och gör att det bildas hål i den, men gasen driver bort allt syre när den sprutas ut genom munstycket där tråden kommer ut medan man svetsar.

Hur fungerar Gassvets?

Vid gassvetsning och gasskärning upphetta arbetsstycket med en låga. Lågan består av en blandning av bränngas och syrgas som antänts då den lämnar munstycket. Vid gasskärning tillförs ytterligare syrgas under högt tryck mot den uppvärmda metallytan.

Vad ska man tänka på när man svetsar mot en ventil?

Man kan svetsa den övre fogen med ventilen stängd men då skall ventilen vara vattenfylld (Bild 2b). Om man svetsar den undre fogen med gas skall ventilen vara stängd (Bild 3). Speciellt vid gassvetsning skall man undvika att värma upp ventilen för mycket, se 3.1.9.

Vad menas med TIG svets?

TIG (Tungsten Inert Gas) svetsning TIG-svetsningen är en smältsvetsmetod som fått sitt namn från den engelska benämningen Tungsten Inert Gas. Tungsten är den engelska benämningen på volfram, elektrodens material.

Hur varm blir en gassvets?

Den alstrar sin värme av en blandning av gaserna acetylen och oxygen vilket ger en flamtemperatur på 3200°C. Svetslågan, som har lägre temperatur och är mindre koncentrerad än ljusbågen vid elektrisk svetsning, riktas mot fogkanterna som smälts varefter man kan tillföra tillsatsmaterial efter behov.

Hur startar man en gassvets?

När du tänder vrid på lite gas av varje, vill den inte tända har du vridit på för mycket ocfast för mycket syre. För att få rätt blanding ställer du tills den lilla blå lågan innuti den stora blir ca 5 mm. När du släcker den sen så slå av asetylenen (den röda) först annars fins det risk för att slänagarna exploderar.

Leave a Comment