Vad kan man få patent för?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kan man få patent för?
 2. Vad är en uppfinning patent?
 3. Varför patentera datorprogram?
 4. Måste man ha patent?
 5. Vad innebär att ha patent?
 6. Vad kan man inte ta patent på?
 7. Vad gäller för skydd av datorprogram?

Vad kan man få patent för?

För att din uppfinning ska gå att patentera måste den uppfylla vissa villkor. Uppfinningen ska vara ny, ha uppfinningshöjd, och den ska vara industriellt tillämpbar, vilket betyder att den ska lösa ett problem med hjälp av teknik.

Vad är en uppfinning patent?

Patent är ett skydd för en ny, teknisk lösning på ett problem och är en ensamrätt att utnyttja en uppfinning. Om du vill vara ensam om din uppfinning och hindra konkurrenter från att använda den utan att betala för det, bör du söka patent.

Varför patentera datorprogram?

En teknisk lösning som använder en algoritm kan vara patenterbar. … Om du till exempel använder en maskin som är kopplad till ett datorprogram som styr en process att framställa piller i två färger, och du i patentansökan beskriver den tekniska processens funktion, kan du få patent för hela processen.

Måste man ha patent?

En uppfinning måste däremot, för att kunna beviljas patent, uppfylla vissa bestämda kriterier. Många tror att ett patent gör att pengarna börjar rulla in. Men så är det nödvändigtvis inte.

Vad innebär att ha patent?

Patent är ett skydd för en ny, teknisk lösning på ett problem. Ett patent ger ensamrätt till att kommersiellt utnyttja en uppfinning. Det innebär att ingen annan får använda uppfinningen genom att tillverka, sälja eller importera den, utan patenthavarens tillstånd.

Vad kan man inte ta patent på?

Vad kan inte patenteras?

 • en upptäckt, vetenskaplig teori eller matematisk metod,
 • en konstnärlig skapelse,
 • en plan, regel eller metod för intellektuell verksamhet, för spel eller för affärsverksamhet eller ett datorprogram,
 • en presentation av information,

Vad gäller för skydd av datorprogram?

Datorprogram skyddas idag av upphovsrätten. Liksom för alla upphovsrättsligt skyddade verk krävs ingenting för att skyddet skall uppkomma utan det uppstår automatiskt i och med skapandet av verket. Datorprogram är skyddade som litterära verk enligt URL och åtnjuter då samma skydd som exempelvis böcker eller dikter.

Leave a Comment