Vad kännetecknar en balkbro?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kännetecknar en balkbro?
 2. Vad kännetecknar hängbroar?
 3. Hur är Balkbroar uppbyggda?
 4. Vilka Brotyper brukar broar indelas i?
 5. Hur funkar Balkbroar?
 6. Hur ser bro ut?
 7. Vad är Snedkabelbroar gjorda av?
 8. Vart passar hängbroar?

Vad kännetecknar en balkbro?

Balkbroar består av balkar i ett eller flera fält. Vanligast i Sverige är att flera huvudbalkar ligger under brobanan. Trågbro kallas en typ av balkbro med brobanan inhängd mellan två stora huvudbalkar. Den kan användas för smalare gångbroar.

Vad kännetecknar hängbroar?

En hängbro är en bro där de bärande krafterna tas upp av kablar, eller kedjor, som förankrats i marken vid brons bägge ändar. Vanligen löper de bärande kablarna eller kedjorna över torn eller pyloner och ligger högre än brobanan. … På brobanan till en hängbro verkar enbart vertikala krafter.

Hur är Balkbroar uppbyggda?

Balkbroar består av raka, långa balkar som vilar på bropelare. Bropelarna håller tyngden uppe och för lasten vertikalt ner i marken. Underlaget, där bropelarna står, kan behöva förstärkning så att inte marken förskjuts och bropelaren ställer sig snett. Balkbroar utsätts för både tryck- och dragkrafter.

Vilka Brotyper brukar broar indelas i?

Utöver indelningen i olika bärande system i längdriktningen kan man dela in broar med hänsyn till körbanans placering över eller under bärverket.

 • Plattbro.
 • Balkbro.
 • Fackverksbro.
 • Hängverksbro.
 • Sprängverksbro.
 • Ramsystem.
 • Bågbro.
 • Hängbro.

Hur funkar Balkbroar?

Balkbroar bär upp lasten genom balkverkan. En, två eller flera parallella huvudbalkar tar upp den vertikalt verkande trafiklasten. En balkbro kan spänna över ett enda fält och kallas då enfältsbro, eller kan gå över flera fält, och kallas då för flerfältsbro.

Hur ser bro ut?

De första balkbroarna var enkla stockar som låg över bäckar, och liknande konstruktioner. Nuförtiden består balkbroar ofta av stålbalkar. Lasten från en balkbro förs ned i marken vertikalt via stöden, och i många fall behövs särskild förstärkning av jorden under stöden, för att undvika sättningar.

Vad är Snedkabelbroar gjorda av?

En snedkabelbro består av en balkbro på två eller flera stöd. Mellan dessa stöd bärs balken upp med sneda kablar utgående från en eller flera pyloner, se figur 3.21 c). Kablarna bildar elastiska stöd och de sneda stödreaktionerna ger upphov till axiala krafter i brobalkarna.

Vart passar hängbroar?

Brons placering

 • Tydlig vattenfåra. Passera vattendraget där vattenfåran är tydlig, och gärna med lite höjdskillnad mellan marken bredvid vattenfåran och normalvattenflödet. …
 • Spara strandkant och botten. …
 • Leta stabil undergrund. …
 • Om undergrunden är svag.

Leave a Comment