Vad kännetecknar en medeltida stad?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kännetecknar en medeltida stad?
  2. Vad är en borgmästare?
  3. Vilka kommuner har borgmästare?
  4. Vem är Göteborgs borgmästare?
  5. Hur såg Visby ut under medeltiden?
  6. Vad kännetecknar medeltiden som epok?
  7. Vad heter Sveriges borgmästare?
  8. Vem är borgmästare i Stockholm?
  9. Vem är ordförande i kommunfullmäktige Göteborg?

Vad kännetecknar en medeltida stad?

Städerna hade lantlig karaktär Låt oss besöka en svensk stad under medeltiden. De flesta husen var små och byggda i trä. Bostadshusen var låga och liknade dem på landet. De hade stall och ladugård, många höll sig med egen ko, verkstäder och kanske en salubod ut mot gatan.

Vad är en borgmästare?

Borgmästare är en titel för ett offentligt ämbete på lokal nivå, med olika innebörd i olika länder och under olika tider. Ofta har det varit den högsta politiska ledaren i en stad.

Vilka kommuner har borgmästare?

I till exempel Vellinge och Växjö kommuner används titeln av kommunfullmäktiges ordförande, medan Solna kommun har använt titeln om kommunstyrelsens ordförande. En inofficiell borgmästare för Hammarby sjöstad i Stockholm valdes 2016 på ett möte arrangerat av den lokala hembygdsföreningen.

Vem är Göteborgs borgmästare?

Ordförande för Göteborgs stadsfullmäktige (från 1971 kommunfullmäktige, ofta kallade borgmästare) Carl Fredrik Waern d.y.

Hur såg Visby ut under medeltiden?

Under medeltiden fanns minst 16 kyrkor i Visby varav tre med tillhörande kloster. Innanför hamnen fylldes stranden ut och en huvudgata, Strandgatan, anlades. … Där låg också Visbys första rådhus kallat ‘Vinhuset’ eller ‘Kalvskinnshuset’. Under 1300-talet anlades Stora torget med ytterligare ett rådhus.

Vad kännetecknar medeltiden som epok?

Medeltiden var en tid då kungar, drottningar och riddare förde krig och for iväg på korståg till det Heliga landet. Det var en tid då endast kristendomen ansågs vara den enda rättmätiga religionen. Det var också en tid då katolska kyrkan och dess påvar kämpade med världsliga kejsare om makten över Europa.

Vad heter Sveriges borgmästare?

Borgmästare i Sverige fanns åtminstone från 12. Ofta fanns två borgmästare, justitieborgmästaren och politieborgmästaren, men det förekom att städer hade upp till fyra borgmästare med olika uppgifter.

Vem är borgmästare i Stockholm?

Ärendets beredning Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret för yttrande, där det beretts av finansavdelningen i samråd med juridiska avdelningen. Axel Wennerholm (m) har i motion föreslagit återinförande av titeln borgmästare för finansborgarrådet.

Vem är ordförande i kommunfullmäktige Göteborg?

Anneli Rhedin är kommunfullmäktiges ordförande.

Leave a Comment