Vad menas med en kommun?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med en kommun?
 2. Vad är en kommun enkel förklaring?
 3. Vad kallas folkets representanter i en kommun?
 4. Hur är kommuner strukturerade?
 5. Vilka uppgifter är obligatoriska för en kommun?
 6. Vad gör man i en kommun?
 7. Vilka uppgifter är frivilliga för kommunen?
 8. Vad kallas de högsta tjänstemännen i kommunen?
 9. Vad motsvarar regeringen i en kommun?
 10. Varifrån får kommunen in pengar till sin verksamhet?
 11. Vad måste en kommun tillhandahålla?
 12. Vad måste finnas i en kommun enligt lag?
 13. Vad bestämmer man i en kommun?
 14. Vad är obligatoriskt för en kommun?
 15. Vilka uppgifter är önskvärda att kommunen ordnar?
 16. Vilka uppgifter och inkomster har staten respektive kommunen?
 17. Vad kallas kommunens motsvarighet till regering?
 18. Vad kallas kommunens departement?
 19. Vilka uppgifter har kommunerna på lokal nivå?

Vad menas med en kommun?

En kommun är ett territoriellt avgränsat område, en administrativ enhet för lokalt självstyre, en politisk organisation med direktvalda beslutsfattare, juridisk person med obligatoriskt medlemskap, som kan ingå avtal och äga fast och lös egendom.

Vad är en kommun enkel förklaring?

Varje kommun är en del av Sverige och en egen politiskt styrd organisation. Kommunen ansvarar för många frågor i din närmiljö. Kommunen ansvarar för många frågor i din närmiljö, till exempel förskola, skola, gymnasier, äldreomsorg, stöd till barn, familjer och till personer med funktionsnedsättning.

Vad kallas folkets representanter i en kommun?

Varje nämnd ansvarar för ett visst område. Exempel på nämnder som finns i många kommuner är miljönämnd, socialnämnd och kulturnämnd. Eftersom kommunerna själva bestämmer vilka nämnder de vill ha ser det olika ut runt om i Sverige. Alla frågor som kommer till fullmäktige förbereds i någon av nämnderna.

Hur är kommuner strukturerade?

Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Kommunerna är skyldiga att ha vissa verksamheter enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokalpolitikerna.

Vilka uppgifter är obligatoriska för en kommun?

Det vanligaste är till exempel barnomsorg, skola, äldreomsorg, och socialtjänst. Vi ansvarar även för trafik, renhållning, vatten och avlopp. En del uppgifter måste alla kommuner göra, andra är frivilliga.

Vad gör man i en kommun?

Kommunerna måste se till att det finns barnomsorg, förskola, grundskola, gymnasieskola och särskola. De ska också ordna kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och socialtjänst.

Vilka uppgifter är frivilliga för kommunen?

En del uppgifter måste alla kommuner göra, andra är frivilliga….Det är till exempel:

 • förskola och utbildning.
 • svenska för invandrare.
 • socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg.
 • omsorg om äldre och funktionshindrade.
 • stadsplanering och byggfrågor.
 • hälso- och miljöskydd.
 • renhållning och avfallshantering.
 • räddningstjänst.

Vad kallas de högsta tjänstemännen i kommunen?

Alla nämnder har en förvaltning Till varje nämnd hör en förvaltning som består av anställda, så kallade tjänstemän. Ödeshögs kommuns kommunchef heter Ingmar Unosson och han är högsta chefen över tjänstemännen i kommunen.

Vad motsvarar regeringen i en kommun?

Kommunstyrelsen är kommunens motsvarighet till regeringen. Ansvaret för kommunens ekonomi ligger på kommunstyrelsen som dessutom har ansvaret att kontrollera hur nämnderna arbetar.

Varifrån får kommunen in pengar till sin verksamhet?

Kommunerna får bidrag från staten. Staten finansierar bidragen med skatter som medborgarna betalar in, som exempelvis mervärdesskatt (moms), punktskatt på alkohol och tobak samt skatt på kapitalinkomster.

Vad måste en kommun tillhandahålla?

Kommunerna måste se till att det finns barnomsorg, förskola, grundskola, gymnasieskola och särskola. … Kommunen har räddningstjänsten, ser till att det finns vatten och avlopp och bibliotek.

Vad måste finnas i en kommun enligt lag?

Huvudprincipen i kommunallagen är att kommunen själv får bestämma vad den ska arbeta med och hur mycket (kommunalt självstyre), men allt måste utgå från medborgaren. Det ska finnas allmänintresse i det som görs. … En kommun ska behandla sina invånare lika, om det inte finns sakliga skäl för annat.

Vad bestämmer man i en kommun?

Staten beslutar om lagar och förordningar som styr vad regioner och kommuner ska göra. … Kommunerna sköter de lokala uppgifterna, bland annat skola, omsorg om barn, äldre och funktionshindrade samt vatten och avlopp.

Vad är obligatoriskt för en kommun?

Kommunerna måste se till att det finns barnomsorg, förskola, grundskola, gymnasieskola och särskola. De ska också ordna kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och socialtjänst.

Vilka uppgifter är önskvärda att kommunen ordnar?

Bland de viktigaste uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg. Kommunen ger också olika tillstånd som till exempel bygglov och serveringstillstånd samt arbetar med gator, trafik och renhållning. Kommunen arbeta dessutom aktivt med turism, kultur och nyföretagande.

Vilka uppgifter och inkomster har staten respektive kommunen?

Staten beslutar om lagar och förordningar som styr vad regioner och kommuner ska göra. Staten har delat in Sverige i län. Kommunerna sköter de lokala uppgifterna, bland annat skola, omsorg om barn, äldre och funktionshindrade samt vatten och avlopp.

Vad kallas kommunens motsvarighet till regering?

När kommunfullmäktige tagit beslut ser kommunstyrelsen till att beslutet genomförs. Kommunstyrelsen är kommunens motsvarighet till regeringen. Ansvaret för kommunens ekonomi ligger på kommunstyrelsen som dessutom har ansvaret att kontrollera hur nämnderna arbetar.

Vad kallas kommunens departement?

En kommunstyrelse är i bland annat Sverige och Finland en kommuns verkställande organ och dess ledamöter väljs av kommunfullmäktige, som är kommunens högsta beslutande organ.

Vilka uppgifter har kommunerna på lokal nivå?

Lokal nivå Sverige har 290 kommuner. Kommunerna ansvarar för den mesta samhällsservice som finns där vi bor som förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Kommunerna styrs av politiker som valts av folket. Det högsta beslutande organet är kommunfullmäktige.

Leave a Comment