Vad menas med i matte?

Innehållsförteckning:

  1. Vad menas med i matte?
  2. Är i lika med?
  3. Vad betyder Hakparentes matte?
  4. Vad betyder ?

Vad menas med i matte?

Matematik (från grekiska: Μαθηματικά) är en abstrakt och generell vetenskap om problemlösning och metodutveckling – abstrakt därför att den frigjort sig från problemens konkreta ursprung och generell därför att den är tillämpbar i ett stort antal områden.

Är i lika med?

Likhetstecken (alternativt likamedtecken) är, främst, en matematisk symbol som används för att beteckna att något är exakt likvärdigt med något annat. Det introducerades 1557 av den walesiske matematikern Robert Recorde, och utläses ”är lika med”, exempelvis i satsen x = y (x är lika med y).

Vad betyder Hakparentes matte?

Hakparenteserna betyder att siffran är inkluderad i intervallet. Exempel: x∈[3,10], som betyder att 3 ≤ x ≤ 10. Vanliga parenteser betyder att siffran inte är inkluderad i intervallet, exempelvis x∈(3,10), som betyder 3 hakparenteser (x∈[0,3[, som också betyder 0 ≤ x Vad betyder ?Mindre än-tecken[redigera | redigera wikitext] Mindre än-tecknet är namnet på tecknet