Vad menas med Kapslingsklasser?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med Kapslingsklasser?
 2. Varför använder man Kapslingsklasser?
 3. Vad menas med dubbelisolerad?
 4. Vad skyddar kapsling mot?
 5. Hur kopplar man in ett eluttag?

Vad menas med Kapslingsklasser?

En produkts IP-klass eller kapslingsklass, anger hur väl produkten klarar yttre påverkan av vatten, damm och liknande. Till exempel är IP20 vanligast inomhus. Den första siffran talar om i vilken grad uttagen eller apparaterna kan stå emot att fasta föremål tränger in i dem, till exempel damm.

Varför använder man Kapslingsklasser?

För elektrisk eller elektronisk utrustning i krävande miljöer, där damm, korrosiva ämnen, fukt och vatten kan tränga in, är det mycket viktigt att ha en god kapsling minska riskerna för elchock, brand och explosion.

Vad menas med dubbelisolerad?

Dubbelisolerad innebär att alla ev. åtkomliga metalldelar i lampan har dubbel isolering mot spänningsförande delar.

Vad skyddar kapsling mot?

Beteckningen anger vilket skydd en kapsling ger mot åtkomst av farliga delar inuti kapslingen, och skydd för materiel inuti en kapsling mot inträngande av fasta föremål eller vatten. Dammpartiklar räknas till fasta föremål.

Hur kopplar man in ett eluttag?

Så här gör du steg för steg

 1. Skruva bort kåpan från vägguttaget.
 2. Lossa fästskruvarna och ta ut hela insatsen.
 3. Skruva loss ledarna. …
 4. Kontrollera att koppartråden är oskadad. …
 5. Anslut ledarna till det nya uttaget. …
 6. Stoppa in insatsen i väggdosan och skruva fast den.

Leave a Comment