Vad menas med rutinmässig manövrering?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med rutinmässig manövrering?
 2. Vad är Fordonskännedom & manövrering?
 3. Vad är trafiksäkerhet och beteende?
 4. Hur trafiksäkerheten påverkas av att du kör vid olika tider på dygnet?
 5. Vad är Körkortsteorin?
 6. Vad är trafiksäkerhet för dig?
 7. Vad menas med Svängningsregeln?
 8. Kan trafiksäkerheten påverkas av att vi har medpassagerare i bilen?
 9. Vad ska man tänka på när man kör upp?

Vad menas med rutinmässig manövrering?

Vad menas med ”Uppvisa en rutinmässig manövrering”? Det betyder att du ska kunna manövrera bilen lite ”automatiskt”. Du ska alltså inte behöva ägna alltför mycket energi och uppmärksamhet på den tekniska biten utan istället kunna fokusera på det som är runt omkring.

Vad är Fordonskännedom & manövrering?

Fordonskännedom och manövrering Inom detta område ska föraren ha kunskap om hur kombination av bilens egenskaper samt väglag påverkar köregenskaperna och de risker som tas ute i trafiken.

Vad är trafiksäkerhet och beteende?

Trafiksäkerhet och beteende Du ska ha god uppmärksamhet och veta var, när och hur du ska titta i olika situationer. Du ska också anpassa din körning till det du ser. Du ska kunna anpassa din hastighet efter sikt, väglag och trafikmiljö. Du ska förstå vilka risker som kan uppkomma i olika situationer.

Hur trafiksäkerheten påverkas av att du kör vid olika tider på dygnet?

Har man vakat oavbrutet i 16 timmar är effekten på körningen likadan som vid 0,5–0,6 promille alkohol i blodet. … 36 timmars vaka motsvarar en alkoholhalt på 1,5 promille. Människans observationsförmåga varierar under olika tider av dygnet. I synnerhet påverkas den av hur länge man hållit sig vaken.

Vad är Körkortsteorin?

Körkortsteori är samlingsnamnet på den teori som ligger till grund för att man ska kunna klara teoriprovet och sin uppkörning för körkort. I korthet kan man säga att det helt enkelt handlar om att kunna trafikregler, vägmärken och andra saker som har att göra med hur man säkert framför bil i trafiken.

Vad är trafiksäkerhet för dig?

Trafiksäkerhetsarbetet bygger på Nollvisionen – att ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Riksdagen beslutade 2009 om ett nytt etappmål som innebär att antalet dödade ska halveras till 2020. Att åka tåg är ett mycket säkert och miljövänligt sätt att transportera sig.

Vad menas med Svängningsregeln?

När du svänger vänster i en korsning ska du väja för mötande trafik. Denna regel kallas passande för svängningsregeln. Även när du svänger höger och vänster och korsar vägen för cyklister ska du vänta på dessa.

Kan trafiksäkerheten påverkas av att vi har medpassagerare i bilen?

Du gör som alla andra och följer gruppen på grund av grupptrycket. Studier har visat att unga förare lättare påverkas av sina passagerare och olycksrisken ökar med 2-3 gånger.

Vad ska man tänka på när man kör upp?

Ta några minuter och läs våra 15 tips!

 1. Kom uppvärmd till uppkörningen. …
 2. Kör som du brukar. …
 3. Kör inte upp för tidigt. …
 4. Ha stenkoll på grundläggande moment. …
 5. Speglar, planera, avstånd. …
 6. Tro på dig själv. …
 7. Kör på dina förutsättningar. …
 8. Övningskör runt Trafikverket.

Leave a Comment