Vad representerar QRS komplexet i hjärtmuskelns arbete?

Innehållsförteckning:

  1. Vad representerar QRS komplexet i hjärtmuskelns arbete?
  2. Vad kan man mäta med hjälp av en EKG linjal?
  3. Vad betyder Högerställd Elaxel?
  4. Hur avläser man EKG?

Vad representerar QRS komplexet i hjärtmuskelns arbete?

QRS-komplexet representerar depolarisationen av hjärtats kammare med samma spänningar som för P-vågen. Under denna tiden sker även en repolarisation av förmaken, men den märks obetydligt på kurvan. … QRS-komplexet består normalt av tre vågor; Q-vågen, R-vågen och S-vågen.

Vad kan man mäta med hjälp av en EKG linjal?

Beräkna hjärtfrekvens och intervaller i millisekunder Presentationen av EKG görs tvådimensionellt i X-axel (tid) och Y-axel (amplitud). Avstånd på X-axeln anges i millisekunder (ms) För att mäta tider och amplituder kan en EKG-linjal vara till hjälp.

Vad betyder Högerställd Elaxel?

En högerställd el-axel kan orsakas av högerkammarhypertrofi eller högerkammarbelastning, ex sekundärt till lungemboli. En vänsterställd el-axel beror ofta på främre fascikelblock. När QRS-komplexen är övervägande negativa i avledning I och II är den vanligaste orsaken felplacerade EKG-elektroder.

Hur avläser man EKG?

Börja uppifrån och gå nedåt.

  1. Frekvens (50–100 slag per minut)
  2. Rytm (sinusrytm, positiva P-vågor i I, II, aVF och V2–V6)
  3. El-axel (-30° till +90°)
  4. P-våg (bredd