Vad säger islam om kärlek?

Innehållsförteckning:

 1. Vad säger islam om kärlek?
 2. Vad säger islam om aktiv dödshjälp?
 3. Vad säger Koranen om paradiset?
 4. Kan man översätta Koranen?
 5. Hur gifter sig muslimer i Sverige?
 6. Hur ser en Konsekvensetiker på dödshjälp?
 7. Hur ser humanismen på dödshjälp?
 8. Hur är det i paradiset?
 9. Vad menas med Inshallah?
 10. Vilka är islams profeter?
 11. Hur ber man i en moské?
 12. Hur gifter man sig islamiskt?
 13. Kan man skilja sig utan imam?
 14. Får man gifta sig med sin faster?
 15. I vilka länder är polygami lagligt?
 16. Hur ser en Konsekvensetiker på dödsstraff?
 17. Vad säger Sinnelagsetiken om dödshjälp?
 18. Hur ser kristendomen på dödshjälp?
 19. Var är paradiset?

Vad säger islam om kärlek?

Ordet kärlek nämns 76 gånger i Koranen, säger Abu Muadh. Abu Muadh talade om hur muslimernas profet Muhammed sa att “ni kan inte inträda i paradiset förrän ni kan tro. Ni kan inte få tro om ni inte har kärlek till varandra”. … – Kärleken till Allah och profeten ska vara den största.

Vad säger islam om aktiv dödshjälp?

En människa ska bli vårdad tills döden hur sjuk personen är. Enligt islam så är all slags dödshjälp högst förbjuden, eftersom dödshjälp anses vara självmord. … Enligt islam så skulle en person som begår dödshjälp har misslyckats som muslim och har förlorat sin chans i paradiset.

Vad säger Koranen om paradiset?

Jannah (arabiska: جنّة, trädgård) är det islamiska konceptet av paradiset och är en belöning som Gud har förberett för de troende. De avlidna muslimer som är troende och levt rättskaffens träder in i lustgårdar, vattnade av bäckar (Koranen 2:25).

Kan man översätta Koranen?

Därför kan egentligen inte Koranen översättas, eftersom innehållet då skulle förändras. Koranen är skriven på klassisk arabiska, det språk som ängeln Gabriel talade till Muhammed på. … Koranens innehåll får inte återges i bild. Koranen, som är indelad i 114 kapitel (suror), visar tydliga likheter med Gamla testamentet.

Hur gifter sig muslimer i Sverige?

Den svenska staten har gett många muslimska imamer rätten att viga par. När en imam viger ett par enligt muslimsk tradition meddelar han Skatteverket genom ett intyg. Äktenskapet registreras därmed och blir civilrättsligt giltigt i landet.

Hur ser en Konsekvensetiker på dödshjälp?

Fördelar med konsekvensetiken är att oftast så blir resultatet till det bästa för många parter, men samtidigt så kan det innebära att den som vill ha dödshjälp inte får detta om man efterlever konsekvensetiken. Detta är nästan tvärtemot sinnelagsetiken där tanken innan avgör ifall det tillämpas på ett korrekt sätt.

Hur ser humanismen på dödshjälp?

Tvärtom är dödshjälp humanism i sin renaste form. … På pappret är eutanasi olagligt i de flesta länder, men praktiseras ändå, även i Sverige. Här ges exempelvis smärtstillande i så intensiva doser att både lidandet och livet förkortas för dem som ändå inte har långt kvar.

Hur är det i paradiset?

I eskatologiska sammanhang ses paradiset som en hemvist för de döda som levt ett liv i godhet. Det beskrivs som det slutliga målet och förverkligandet av människans djupaste längtan, ett tillstånd av högsta och slutgiltig lycka.

Vad menas med Inshallah?

In šaʾ Allāh (إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ; arabiska “om Gud vill”, eller friare: “vi får förtrösta på Gud”) är en vanlig arabisk fras som läggs till i slutet av ett allmänt önskemål. Frasen uttrycker människans förtröstan på Gud och medvetenheten om att absolut ingenting kan åstadkommas utan Guds vilja.

Vilka är islams profeter?

I Koranen nämns följande profeter vid namn: Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismael, Ishaq. Yaqub, Yusuf, Ayub, Suaib, Musa, Harun, Dhulkifl, Dawud, Sulaiman, Ilyas, al Yasa, Yunus, Sakarya, Yahya, Isa och Muhammed.

Hur ber man i en moské?

Bön i riktning mot Mekka Muslimer ber alltid vända mot Mekka. Riktningen mot Mekka är lätt att hitta i en moské. En enkel nisch i väggen, mihrab, visar åt vilket håll muslimen ska be. … Muslimer ber alltid mot den heliga staden Mekka.

Hur gifter man sig islamiskt?

Vigseln kan ske i en moské men även hemma eller i en samlingslokal. Själva vigselakten är oftast en enkel ceremoni, där det blivande paret inför sin gud förklarar att de nu hör ihop. Därefter läses Koranen. Det behöver inte vara en präst, en imam, som viger paret, utan vilken muslimsk man som helst kan göra det.

Kan man skilja sig utan imam?

Det kan vara svårt för muslimska kvinnor i Sverige att få igenom en skilsmässa. Även om de skiljer sig enligt svensk lag så måste en imam upplösa äktenskapet religiöst, enligt muslimsk tradition. Men detta kräver att även mannen godkänner skilsmässan.

Får man gifta sig med sin faster?

Personer som är släkt med varandra i rätt upp- eller nedstigande led, till exempel mor och son får inte gifta sig med varandra. Det är dock tillåtet att ingå äktenskap med sin faster eftersom fastrar (förälderns syskon) inte omfattas.

I vilka länder är polygami lagligt?

Dominerande är det afrikanska och asiatiska länder som tillåter månggifte. Även länder som Algeriet, Mali, Niger, Saudiarabien och Iran tillåter det.

Hur ser en Konsekvensetiker på dödsstraff?

Konsekvensetiken: Å ena sidan argumenterar eleven för att en konsekvensetikermenar att det är fel med dödsstraff (oskyldiga kan avrättas, ingen andra chans att bättra sig) men å andra sidan är dödsstraff bra därför att det är avskräckande ochdärför att konsekvenserna blir då att brotten minskar, samt att anhöriga till …

Vad säger Sinnelagsetiken om dödshjälp?

Så enligt sinnelagsetiken är ett beslut om aktiv dödshjälp endast upp till individen, eller den beslutstagande anhörig som avgör ifall detta är en god handling och också då är korrekt handling enligt sinnelagsetiken.

Hur ser kristendomen på dödshjälp?

Den klassiska kristna synen på eutanasi, där det enligt respekten för det liv som Gud givit oss, är det oförenligt för en människa att döda en annan människa även om det är dennes önskan. Människan har ett värde då hon är skapad till Guds avbild och delar Guds livsande.

Var är paradiset?

Från att från början ha betecknat det svunna jordiska lycksalighetslandet, ändrade ordet med tiden betydelse till att beteckna de saligas boning i himlen. I Uppenbarelseboken 2:7 (“Den som segrar skall jag ge att äta av livets träd, som står i Guds paradis”) kan ordet möjligen åsyfta det kommande nya Jerusalem.