Vad säger Koranen om föräldrar?

Innehållsförteckning:

 1. Vad säger Koranen om föräldrar?
 2. Vad säger Koranen om kläder?
 3. Hur många barn har Allah?
 4. Hur kan en muslimsk Bröllopsceremoni gå till?
 5. Vad står det i Koranen om slöja?
 6. Vad får män inte ha på sig inom islam?
 7. Vad gör man när ett barn föds inom islam?
 8. Vem skapade Allah?
 9. Har Moskeer vigselrätt?
 10. Hur ser man på begravning inom islam?
 11. Vem betalar muslimskt bröllop?
 12. Hur mycket kostar det att gifta sig inom islam?
 13. Vad symboliserar slöja?
 14. Vilka bär slöja?
 15. Hur friar man inom islam?
 16. Vilka Klädregler finns inom islam?
 17. Får man slå barn inom islam?
 18. Får man slå sina barn i islam?

Vad säger Koranen om föräldrar?

Koranen 17:23-24 Er Herre har fastställt att ni inte ska dyrka någonting annat än Honom, Och Han har anbefallt er att visa godhet mot era föräldrar. Så länge en eller båda av dem lever, ska ni aldrig säga “Äh” till dem (minsta gest av irritation), ej heller ska ni skrika åt dem; ni ska behandla dem älskvärt.

Vad säger Koranen om kläder?

Koranen påbjuder att män såväl som kvinnor ska skyla sina kroppar och uppträda diskret, och enligt hadith är män förbjudna att bära silke och guld. … Det är vidare förbjudet för män att bära kläder som liknar kvinnokläder (liksom det också omvänt är förbjudet för kvinnor att ha manskläder).

Hur många barn har Allah?

Eleven lär sig att Allah har ingen far och ingen mor och inga barn.

Hur kan en muslimsk Bröllopsceremoni gå till?

Vigseln kan ske i en moské men även hemma eller i en samlingslokal. Själva vigselakten är oftast en enkel ceremoni, där det blivande paret inför sin gud förklarar att de nu hör ihop. Därefter läses Koranen. Det behöver inte vara en präst, en imam, som viger paret, utan vilken muslimsk man som helst kan göra det.

Vad står det i Koranen om slöja?

Då talibanerna tog makten i början av 1990-talet lagstiftade de om att afghanska kvinnor måste bära burka utanför hemmen. I Koranens sura 24:30 står att rättrogna kvinnor ska ”behärska sina blickar och akta sin lem och ej visa sina behag undantaget vad som alltid är synligt därav.

Vad får män inte ha på sig inom islam?

Säg till dina hustrur och dina döttrar och till [alla] troende kvinnor – att de [utanför hemmet] noga sveper om sig sina ytterplagg på så sätt att de lättare blir igenkända [som anständiga kvinnor] och undgår att bli ofredade.

Vad gör man när ett barn föds inom islam?

När ett muslimskt barn föds viskar man en shahada i dess öra. I varje muslimsk familj kallas ett nyfött barn att tjäna Allah genom att man viskar en bönekallelse i högra örat. Den andra bönekallelsen, iqama, viskas i vänstra örat.

Vem skapade Allah?

Inskription på profetens moské i Medina “Muhammed, Allahs sändebud”. Muhammed (ca 570-632), islams grundare, betraktas av alla muslimer som Guds sista och största profet. Muhammed enade de arabiska stammarna under islam varefter religionen spreds över världen.

Har Moskeer vigselrätt?

Vigseln kan ske i en moské men även hemma eller i en samlingslokal. Själva vigselakten är oftast en enkel ceremoni, där det blivande paret inför sin gud förklarar att de nu hör ihop. Därefter läses Koranen. Det behöver inte vara en präst, en imam, som viger paret, utan vilken muslimsk man som helst kan göra det.

Hur ser man på begravning inom islam?

En muslimsk begravning är alltid en jordbegravning och ska ske så snart som möjligt efter dödsfallet, helst inom 48 timmar. Begravningen hålls efter middagsbönen i moskén eller utomhus vid graven. … Kvinnor får besöka graven senare.

Vem betalar muslimskt bröllop?

Enligt muslimsk tradition ska brudgummen betala en hemgift, eller mahr, till brudens familj. Ofta betalas också själva bröllopet av brudgummens familj.

Hur mycket kostar det att gifta sig inom islam?

En del blir aldrig fria och andra betalar ett högt pris för sin frihet – helt utan de svenska myndigheternas kännedom. Den svenska staten har gett många muslimska imamer rätten att viga par. När en imam viger ett par enligt muslimsk tradition meddelar han Skatteverket genom ett intyg.

Vad symboliserar slöja?

När en kvinna bär slöjan signalerar hon att hon är en kysk och ärbar kvinna. Om hon tar av den förlorar hon helt enkelt sin kyskhet enligt den islamiska definitionen. Slöjan är en enkelriktad väg. Ifall en kvinna vågar ta av slöjan riskera hon att förlora mycket på det.

Vilka bär slöja?

I bland annat traditionell judisk, kristen och islamisk kultur döljer kvinnor håret för att inte riskera att fresta främmande män till orena tankar eftersom håret har ansetts vara erotiskt laddat. Traditionen har rötter i assyrisk, mykensk, antik grekisk och romersk kultur och har stöd i Bibeln och Koranen.

Hur friar man inom islam?

Vid giftermål vänder sig brudparet till en qadi som lagfäster äktenskapet. Äktenskapet är ett juridiskt kontrakt mellan två parter och giftermålet gäller från och med att parterna skrivit på kontraktet. Brudparet är representerat av en wali (beskyddare).

Vilka Klädregler finns inom islam?

Olika typer av täckande plagg för kvinnor tillämpas i olika muslimska traditioner, och plaggen kan ibland kombineras:

 • hijab, sjal som täcker håret, halsen och axlarna. …
 • chador, plagg som täcker hela kroppen utom ansikte, händer och fötter. …
 • abaya, ytterplagg som täcker hela kroppen utom ansikte, händer och fötter.

Får man slå barn inom islam?

– Islam säger: “Era barn är en gåva från Gud”, och det är något som inte stämmer om man samtidigt säger att man får slå sina barn, säger Mesut Chakrak till P4 Västmanland. … – Det ingår i en islamisk lära.

Får man slå sina barn i islam?

Att aga är inte bra och dessutom, enligt islam så är det förbjudet att aga små barn. Allt fysiskt våld är förbjudet.