Vad säger Koranen om stöld?

Innehållsförteckning:

  1. Vad säger Koranen om stöld?
  2. Vad står det i Koranen?
  3. Vad säger Koranen om dödsstraff?
  4. Vad säger Koranen om barnäktenskap?
  5. Hur ser olika religioner på dödsstraff?
  6. Vad är straffet för att lämna islam?
  7. Hur ser man på äktenskap inom islam?
  8. Var är barnäktenskap vanligast?
  9. När är Koranen skriven?
  10. Vad betyder ordet islam på svenska?

Vad säger Koranen om stöld?

Stöld bestraffas med stympning/amputering av höger hand. (Enligt Koranen 5:38 är straffet för stöld att få handen avhuggen). Rån (landsvägsröveri, väpnat överfall) som leder till död bestraffas med korsfästning (om rånet inte lett till döden behandlas det som stöld).

Vad står det i Koranen?

Koranen, arabiska al-Qurūān, muslimernas heliga bok som enligt traditionen givits till Muhammed av ängeln Jibril (Gabriel). För den troende är Koranen en trogen kopia av ”Bokens moder”, Umm al-kitab, som finns i himlen hos Gud. … De benämningar som givits Koranen är i många fall hämtade direkt ur Koranen.

Vad säger Koranen om dödsstraff?

Brott mot samhällets stabilitet och fortbestånd ger dödsstraff enligt Koranen. … I ett fungerande islamiskt samhälle ska dock ingen behöva dömas till döden. Ingen ska lockas till äktenskapsbrott och ingen ska behöva råna andra för att försörja sig själv.

Vad säger Koranen om barnäktenskap?

Någon åldersgräns för äktenskap existerar inte i islam enligt imam Gholam Mohammed Shaeq: – Enligt islamsk lag får en flicka gifta sig när hon kommer i puberteten, men enligt afghanska regeringens lag ska flickan vara 16 år och pojken 18.

Hur ser olika religioner på dödsstraff?

Dödsstraffet verkar inte vara bundet till någon livsåskådning. Men för att rättfärdiga dödsstraffet hänvisas ofta till budskap både i Koranen och i Bibeln. Svenska företrädare för protestantismen, katolicismen, judendomen och islam tolkar de våldsamma texterna i de gamla skrifterna på olika sätt.

Vad är straffet för att lämna islam?

Apostasi inom islam Verser i Koranen utlovar svåra konsekvenser för den som avsäger sig sin islamiska tro. Haditherna lär ut att de som förnekar islam medför bestraffas med halshuggning, blir bränd på bål, korsfästelse eller utstötning. Enligt vissa traditioner erbjuds apostaten möjligheter att ångra sig.

Hur ser man på äktenskap inom islam?

Äktenskap är en handling som inom islamisk rätt kategoriserats som förtjänstfullt, mandub, det är alltså inte en plikt, wajib, att gifta sig men det är önskvärt. … Äktenskapet är ett juridiskt kontrakt mellan två parter och giftermålet gäller från och med att parterna skrivit på kontraktet.

Var är barnäktenskap vanligast?

Var existerar barnäktenskap? Att gifta bort barn vid mycket ung ålder är vanligast i södra Asien och i Afrika söder om Sahara.

När är Koranen skriven?

Koranen består av profeten Muhammeds uppenbarelser och innehåller enligt islam Guds (Allahs) budskap, nedsänt till Muhammed genom ärkeängeln Jibril (Gabriel) under en period av 23 år från och med 610. Inom islam betecknas Koranen även som “Sista testamentet”, “Boken”, “Guds bok” och “Uppenbarelsen”.

Vad betyder ordet islam på svenska?

Islam är ett arabiskt ord som betyder underkastelse. Ordet muslim betyder “den som underkastar sig“. En muslim är alltså en person som underkastar sig och lyder Allahs vilja. Många betraktar islam som en enkel och lättbegriplig religion.