Vad säger prästen när någon gifter sig?

Innehållsförteckning:

 1. Vad säger prästen när någon gifter sig?
 2. Hur viger man ett par?
 3. Vem får gifta sig i kyrkan?
 4. Varför gifter man sig i kyrkan?
 5. Får en katolsk präst gifta sig?
 6. Vad sägs på en borgerlig vigsel?
 7. Vad krävs för att bli gifta sig?
 8. Kan man gifta sig hemma?
 9. Måste man vara medlem i kyrkan för att gifta sig?
 10. Måste man vara konfirmerad för att få gifta sig i kyrkan?
 11. Kan man gifta sig borgerligt och sedan kyrkligt?
 12. Får en ortodox präst gifta sig?
 13. Kan engelska präster gifta sig?
 14. Vad säger man på en borgerlig vigsel?
 15. Hur går en borgerlig vigsel till?
 16. Hur registreras en vigsel?
 17. Kan man gifta sig utan hindersprövning?
 18. Vem kan viga borgerligt?
 19. Får man gifta sig utomhus?

Vad säger prästen när någon gifter sig?

Handbokens formulering lyder: “Jag NN, tar dig, NN, nu till min hustru/min man att dela glädje och sorg med dig och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt”. Eller den korta varianten: “NN, jag vill älska dig, dela glädje och sorg med dig och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt.”

Hur viger man ett par?

För att en vigsel ska vara juridiskt bindande krävs att förrättaren är behörig (se nedan). Vidare ska parterna vara samtidigt närvarande. Båda parterna ska var för sig svara ja på förrättarens fråga om de vill gifta sig. Därefter ska förrättaren förklara att parterna är makar.

Vem får gifta sig i kyrkan?

Bara en i brudparet behöver vara med i Svenska kyrkan för att få viga sig gratis av en präst. Men det går också att gifta sig kyrkligt utan medlemskap. Mer än 70.000 personer gick ur Svenska kyrkan förra året och många väljer att lämna i samband med deklarationen.

Varför gifter man sig i kyrkan?

– I vigseln får två människor möjlighet att säga ja till att dela livet med varandra och lova varandra livslång kärlek och trohet. Vigsel i Svenska kyrkan är en gudstjänst som följer den ordning som finns i den så kallade kyrkohandboken. … Just delaktigheten är en viktig aspekt, som i alla gudstjänster.

Får en katolsk präst gifta sig?

Bör inte var gifta Enligt den romersk-katolska kyrkan anses det stå i bibeln att präster inte bör vara gifta eftersom man anser att prästen ska vara ogift som Kristus. De ska verka “in persona Christi” eller “i Kristi person” och kan därför inte vara gifta.

Vad sägs på en borgerlig vigsel?

Eftersom en borgerlig vigsel sker helt utan religiösa inslag ingår det inga psalmer, böner eller andra obligatoriska bibeltexter under vigseln. Ringarna välsignas heller inte vilket innebär att det är helt valfritt om man vill växla ringar eller inte.

Vad krävs för att bli gifta sig?

En svensk vigsel ska alltid föregås av en hindersprövning….En svensk vigsel i Sverige är giltig om:

 • vigselförrättaren är behörig att förrätta vigsel,
 • de blivande makarna samtidigt varit närvarande och samtyckt till äktenskapet, och.
 • vigselförrättaren har förklarat dem som makar.

Kan man gifta sig hemma?

Kanske vill ni gifta er i en gammal familjegård? Hemma hos er själva, hos någon av era föräldrar, eller i hembygdsgården? Vill ni satsa på lite större arrangemang kan ni alltid hyra en herrgård eller ett slott. … Har ni tänkt hyra lokaler så boka i god tid för att vara säkra på att kunna gifta er just den dagen ni vill.

Måste man vara medlem i kyrkan för att gifta sig?

För att få gifta sig kostnadsfritt och enligt Svenska kyrkans ordning krävs att åtminstone ena parten är medlem i Svenska kyrkan. … För att gifta sig borgerligt krävs bara en godkänd hindersprövning.

Måste man vara konfirmerad för att få gifta sig i kyrkan?

Vad får jag göra när jag är konfirmerad? * för en kyrklig vigsel krävs inte att du är konfirmerad. Kyrkans medlemmar som deltagit i skriftskolan kan gifta sig i kyrkan.

Kan man gifta sig borgerligt och sedan kyrkligt?

Att gifta sig borgerligt kan vara precis lika festlig som att gifta sig kyrkligt, den enda nödvändiga skillnaden är att lokalen för er vigsel inte kan vara en kyrka och det ska vara en borgerlig vigselförrättare istället för en kyrklig.

Får en ortodox präst gifta sig?

Inom de österländska ortodoxa kyrkorna är det endast munkar och nunnor samt biskopar, ärkebiskopar och patriarker förpliktade till celibat. Prästerna kan antingen vara gifta eller ogifta prästmunkar. … Ingen präst får gifta sig med en änka, och en präst som blivit änkling får inte gifta om sig.

Kan engelska präster gifta sig?

Prästcelibat är ett fritt val, och prästäktenskap är tillåtna. Kvinnor ordineras till diakoner i alla anglikanska medlemskyrkor. Kvinnor ordineras till präster i de flesta anglikanska medlemskyrkor.

Vad säger man på en borgerlig vigsel?

Ni vill ingå äktenskap med varandra. Äktenskapet bygger på kärlek och tillit. Genom att ingå äktenskap lovar ni att respektera och stötta varandra. Som makar är ni två självständiga individer som kan hämta styrka ur er gemenskap.

Hur går en borgerlig vigsel till?

Den borgerliga vigselakten kan hållas i stadshuset där du bor. Ofta har man dekorerat med ljus och blomsterbukett. Två vittnen krävs. Man behöver inte växla ringar, man kan klä sig vardagligt och brudbukett tar man med om man vill.

Hur registreras en vigsel?

Borgerlig vigsel bokar du hos kommunens kansli. Efter vigseln får brudparet ett så kallat vigselbevis av vigselförrättaren som ett minne av vigseln. Vigselförrättaren fyller också i intyget för vigsel och skickar tillbaka det till Skatteverket där vigseln registreras i folkbokföringen.

Kan man gifta sig utan hindersprövning?

Nu kan prästen förlora sin behörighet och äktenskapet kan ogiltigförklaras. När ett par ska gifta sig måste de visa upp ett intyg om hindersprövning för vigselförrättaren. … Vigseln är giltig men äktenskapet kan ogiltigförklaras om det visar sig att hinder föreligger, till exempel om kvinnan redan är gift med en annan.

Vem kan viga borgerligt?

Vill ni viga er i hemlighet eller inte ha med er gäster till vigseln kan det kommunala vigsel kontoret tillhandahålla vittnen vid vigslar i Stadshuset, eller i det kommunala vigselrummet. 7) Gifter ni er borgerligt i det kommunala vigselrummet eller på Stadshuset är vigseln gratis.

Får man gifta sig utomhus?

Många brudpar går i den felaktiga tron att utomhusvigslar endast är till för borgerliga bröllop vilket de facto inte stämmer alls. Vill ni gifta er utomhus men fortfarande kunna ha en religiös ceremoni? Tala med er präst om hen kan förrätta vigseln på annan plats än i kyrkan, det brukar inte vara några problem.