Vad skyddar transientskydd mot?

Innehållsförteckning:

  1. Vad skyddar transientskydd mot?
  2. Hur fungerar en överspänningsskydd?
  3. Hur fungerar ett åskskydd?
  4. Hur fungerar en åskledare?
  5. Vad händer om blixten träffar huset?
  6. När behövs åskledare?

Vad skyddar transientskydd mot?

Vi har skydd mot överspänningar i tele- och kraftledningar som klarar elektromagentiska pulser från åsknedslag (LEMP) och kärnvapen (NEMP) såväl som överspänningsskydd mot åska för såväl kraft som tele.

Hur fungerar en överspänningsskydd?

En zenerdiod används ofta för att skydda mot överspänningar i elektriska kretsar, speciellt motorstyrkretsar. En induktans eller spole motstår plötsliga strömflödesförändringar. Dessa kopplas då i serie med elapparaten för att begränsa strömflödet. En kondensator motstår plötsliga spänningsändringar.

Hur fungerar ett åskskydd?

I samband med åskväder kan överspänningen leda till att apparater går sönder, exempelvis TV, datorer eller musikanläggningar. Överspänningskyddet försöker att reglera spänningen till elektriska apparater genom att häva eller kortsluta spänningar över det maximalt tillåtna spänningsvärdet.

Hur fungerar en åskledare?

En åskledare är en anordning som skyddar byggnader från de skador en blixt ur ett åskväder kan orsaka. Åskledaren består bland annat av en “uppfångare”, som är den del som sitter på taket, en “nedledare” som leder blixten nedåt och en “jordledare” som sprider laddningen i marken.

Vad händer om blixten träffar huset?

– Byggnader har oftast bra åskledare som leder spänningen från blixten. Då blir det inga större skador på varken hus eller människor. Elledningar kan dock orsaka brand ifall ditt hus har dålig åskledning. Om blixten slår ner i huset kan det börja brinna i isoleringen i byggnaden eller i elledningarna, förklarar Berg.

När behövs åskledare?

Åskledare – Introduktion En åskskyddsanläggnings uppgift är att skydda en byggnad mot direkt åsknedslag. Detta genom att säkert leda blixten från inslagspunkten, på utsidan av byggnaden, till jord. Ledningsbundna system kan även föra in åska och överspänningar i en byggnad och där skada installationer och utrustningar.

Leave a Comment