Vad står det i Koranen om att bära slöja?

Innehållsförteckning:

 1. Vad står det i Koranen om att bära slöja?
 2. På vilket sätt har Sunna stor betydelse för tolkningen av Koranen?
 3. Måste man ha hijab?
 4. Vad betyder begreppet sunna?
 5. Hur lyder sharialagarna?
 6. I vilka länder måste man bära slöja?
 7. Hur gammal ska man vara för att bära slöja?
 8. Vilka bär burka?
 9. Hur påverkar slöjan samhället?
 10. Hur formas en muslimsk identitet?
 11. Vad betyder ordet sira i islam?

Vad står det i Koranen om att bära slöja?

Då talibanerna tog makten i början av 1990-talet lagstiftade de om att afghanska kvinnor måste bära burka utanför hemmen. I Koranens sura 24:30 står att rättrogna kvinnor ska ”behärska sina blickar och akta sin lem och ej visa sina behag undantaget vad som alltid är synligt därav.

På vilket sätt har Sunna stor betydelse för tolkningen av Koranen?

Sunna har stor betydelse för en rätt tolkning av Koranen. I frågor där inget sägs i Koranen söks svaren i Sunna, som finns nedtecknad i den litteratur som kallas hadith-samlingarna. Ibland tillämpas qiyas. Det är slutsatser som dras från något liknande fall.

Måste man ha hijab?

Kvinnor måste på allmän plats enligt lag bära någon form av hijab som täcker håret och bära täckande, löst sittande kläder. Detta gäller även utländska besökare inklusive statsbesök.

Vad betyder begreppet sunna?

Sunna: Den normerande seden inom islam som baseras på utsagor och handlingar som Muhammed – enligt traditionen – ska ha sagt och gjort. Sunna fungerar som vägledning för troende muslimer. Vad som är sunna hittar man i haditherna och sira.

Hur lyder sharialagarna?

Sharia är ett helt system av religiösa lagar och regler. Sharia innehåller både en uppsättning moraliska regler för hur en muslim bör leva och en uppsättning lagar för hur samhället bör styras. Sharia behandlar frågor om allt ifrån klädsel, kost, hygien och bön till giftermål, kriminalitet och synen på icke-muslimer.

I vilka länder måste man bära slöja?

Hijab täcker endast kvinnans axlar och hår. Ordet betyder egentligen överdrag eller gardin. Enligt tradition behöver inte flickor bära hijab förrän de kommit in i puberteten. Det är lag i några av de muslimska länderna som Iran, Saudiarabien och delar av Irak att bära hijab, men långt ifrån alla.

Hur gammal ska man vara för att bära slöja?

Koranen föreskriver att troende kvinnor skall fästa ett tygstycke (en khimār, som är en huvudduk som de arabiska kvinnorna före och efter islams inträde i historien hade för vana att fästa över håret) så att den täcker barmen, och svepa in sig i ytterplagg utanför hemmet där främmande män och kvinnor vistas tillsammans …

Vilka bär burka?

niqab). Den är vanligen sydd i ett lätt material och bärs utomhus över vanliga kläder av vissa muslimska kvinnor, främst i Afghanistan, i delar av Pakistan och i norra Indien. Burka är det mest heltäckande plagget som används med hänvisning till awrah, reglerna för återhållsam klädsel inom islam.

Hur påverkar slöjan samhället?

Liksom andra grupper i samhället formas muslimer av och i samspel med den omgivande majoriteten (UR 2008). Ovanstående text visar att det finns en del fördomar kring muslimer och muslimska kvinnor. Vi ser dessa fördomar som ett problem eftersom de kan påverka muslimska kvinnor negativt och leda till ett utanförskap.

Hur formas en muslimsk identitet?

Den muslimska mannens identitet är beroende av hans syster och döttrars anständighet. Mannens heder, utan vilken han inte är någonting, är avhängig kvinnans slöja. ”Den muslimska mannens identitet och självbild formas i ständig skräck för den kvinnliga överträdelsen” (2007, s. 15).

Vad betyder ordet sira i islam?

Sira är en arabisk term som används för de olika muslimska biografierna som handlar om profeten Muhammed. Tillsammans med hadith utgör sira grunden för sunna, islams traditioner. … Den är den äldsta bevarade siran och betraktas som den mest autentiska boken i ämnet.