Vad står namnet David för?

Innehållsförteckning:

  1. Vad står namnet David för?
  2. Vad kommer namnet Daniel ifrån?
  3. Hur vanligt är namnet David?
  4. Hur många kvinnor heter David?
  5. Hur många heter Lewis i Sverige?
  6. Hur många heter Lowis i Sverige?
  7. Hur många personer heter David?

Vad står namnet David för?

David är ett bibliskt namn av hebreiskt ursprung med betydelsen ‘den som är älskad’.

Vad kommer namnet Daniel ifrån?

Daniel är ett hebreiskt mansnamn med betydelsen ‘Gud är min domare’ eller ‘Guds domare’.

Hur vanligt är namnet David?

Namnet började stiga i popularitet på 1970-talet och var något av ett modenamn på 1980-talet. Numera ligger namnet ganska stabilt kring plats 25 på listan. Den 31 december 2010 fanns det totalt 51 515 personer i Sverige med namnet David eller Dawid, varav 30 721 med det som tilltalsnamn.

Hur många kvinnor heter David?

41 kvinnor heter David i förnamn. Av dessa har 8 David som tilltalsnamn. 99.9% av alla som heter David i förnamn är män. Det finns även 457 personer som heter David i efternamn.

Hur många heter Lewis i Sverige?

465 män heter Lewis i förnamn. Av dessa har 223 Lewis som tilltalsnamn. Snittåldern är 16.2 år. 13 kvinnor heter Lewis i förnamn.

Hur många heter Lowis i Sverige?

Hur många heter Lowis i Sverige? 56 kvinnor heter Lowis i förnamn. Av dessa har 47 Lowis som tilltalsnamn. Snittåldern är 7.2 år.

Hur många personer heter David?

Namnet började stiga i popularitet på 1970-talet och var något av ett modenamn på 1980-talet. Numera ligger namnet ganska stabilt kring plats 25 på listan. Den 31 december 2010 fanns det totalt 51 515 personer i Sverige med namnet David eller Dawid, varav 30 721 med det som tilltalsnamn.