Vad tjänar en företagsekonom?

Innehållsförteckning:

 1. Vad tjänar en företagsekonom?
 2. Vad krävs för kandidat i företagsekonomi?
 3. Är företagsekonomi ett bra program?
 4. Hur mycket tjänar en ekono?
 5. Vilka utbildningar måste man ha för att bli ekonom?
 6. Varför läsa man företagsekonomi?
 7. Varför läser man företagsekonomi?
 8. Kan man bli ekonom Om man läser samhälle?
 9. Hur svårt är det att plugga ekonomi?
 10. Kan man ta dubbelexamen?
 11. Vad innebär dubbelexamen?
 12. Vilka kurser ingår i företagsekonomi?
 13. Varför ska man plugga ekonomi?
 14. Måste man vara bra på matte för att läsa ekonomi?

Vad tjänar en företagsekonom?

6-10 år efter examen är månadslönen (median) för en civilekonom/ekonom 44 300 kr och medianlönen 16-20 år efter examen är 51 300 kr. Lönerna är i regel högre inom privat sektor.

Vad krävs för kandidat i företagsekonomi?

För en kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde krävs exakt 180 hp (högskolepoäng), dvs. heltidsstudier under tre år, varav minst 90 hp inom företagsekonomi. Dessutom finns det vissa andra kurskrav beroende på typ av examina.

Är företagsekonomi ett bra program?

Programmet förbereder dig för ett självständigt, ansvarsfullt och utvecklande arbete med arbetsuppgifter som rör företagsledning, ekonomisk analys, redovisning och marknadsföring med fokus på hållbarhet. Stor vikt läggs vid att utveckla din förmåga till problemlösning, kreativt tänkande och kritiska resonemang.

Hur mycket tjänar en ekono?

Löneskillnader mellan män och kvinnor

ÅrMedellön kvinnorMedellön män201640 500 kronor45 600 kronor201740 200 kronor46 600 kronor201841 800 kronor46 600 kronor201942 300 kronor46 700 kronor

Vilka utbildningar måste man ha för att bli ekonom?

Grundläggande behörighet samt Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 och Engelska 6. I programmet kan du välja företagsekonomi eller nationalekonomi som huvudämne.

Varför läsa man företagsekonomi?

Rent konkret ger studier i företagsekonomi dig kunskap om hur företag och andra organisationer fungerar, deras roll i samhället och hur de på bästa sätt kan nå sina uppsatta mål. Du får lära dig hur man leder, organiserar, marknadsför, redovisar, finansierar och kommunicerar i företag och organisationer.

Varför läser man företagsekonomi?

Rent konkret ger studier i företagsekonomi dig kunskap om hur företag och andra organisationer fungerar, deras roll i samhället och hur de på bästa sätt kan nå sina uppsatta mål. Du får lära dig hur man leder, organiserar, marknadsför, redovisar, finansierar och kommunicerar i företag och organisationer.

Kan man bli ekonom Om man läser samhälle?

Överlag krävs någon form av eftergymnasial utbildning på högre nivå för de flesta ekonomyrken. Behörighet för Civilekonom/Ekonomie, kandidatprogram är Grundläggande behörighet + Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2.

Hur svårt är det att plugga ekonomi?

Det finns många fördelar med att plugga ekonomi. Dels är det en bred och allmänbildande utbildning som ger många jobbmöjligheter inom privat såväl som offentlig sektor. … Att välja utbildning kan vara riktigt svårt. De flesta går igenom ett stort antal alternativ innan de slutligen bestämmer sig.

Kan man ta dubbelexamen?

Många studenter väljer att ta dubbla examen, en som ingenjör och en andra examen inom ekonomi. Anledningar till att studenter väljer att läsa in en andra examen varierar men de flesta hoppas genom sin dubbelexamen få en högre konkurrenskraft på arbetsmarknaden jämfört med de alumner vilka enbart har en examen.

Vad innebär dubbelexamen?

Att avlägga flera examina, som också kallas dubbelexamen eller kombiexamen, innebär i praktiken att du genomför studier inom både yrkesutbildning och gymnasieutbildning.

Vilka kurser ingår i företagsekonomi?

Kurserna i företagsekonomi ger kunskaper i ekonomistyrning, externredovisning, finansiering, marknadsföring, verksamhetsstyrning samt organisation och ledarskap.

Varför ska man plugga ekonomi?

Allmänbildande och bra för blivande entreprenörer. Ytterligare en fördel att plugga ekonomi är att det är allmänbildande. Du får en bättre översikt av hur den privata och offentliga sektorn fungerar. Du får en bättre förståelse för ekonomiska begrepp som reporänta, BNP, optioner och årsredovisning.

Måste man vara bra på matte för att läsa ekonomi?

– Du måste absolut kunna en del matte. Till exempel måste du kunna derivering och integraler. Så det är en lite svårare nivå men inte helt galet – du behöver inte vara ett mattesnille.

Leave a Comment