Vad tjänar en furir?

Innehållsförteckning:

  1. Vad tjänar en furir?
  2. Hur mycket tjänar en överstelöjtnant?
  3. Hur mycket tjänar en soldat efter skatt?
  4. Vad tjänar en överste i försvarsmakten?
  5. Hur mycket tjänar en amiral?
  6. Hur mycket tjänar man som Elitsoldat?

Vad tjänar en furir?

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa löneutvecklingen för furir, försvaret….Löneskillnader mellan män och kvinnor.

ÅrMedellön kvinnorMedellön män202033 300 kronor37 000 kronor

Hur mycket tjänar en överstelöjtnant?

En Överstelöjtnant i Sverige tjänar i snitt 46 100 kr i månadslön. Lönen för en Överstelöjtnant kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar.

Hur mycket tjänar en soldat efter skatt?

Medianlönen för en 35-årig officer/specialistofficer inom Försvarsmakten är 34 900 kr och för en 45-åring 43 300 kr (i underlaget ingår allt från den färskaste specialistofficer till generalerna).

Vad tjänar en överste i försvarsmakten?

Så mycket tjänar en Överste i Sverige En Överste i Sverige tjänar i snitt 46 100 kr i månadslön.

Hur mycket tjänar en amiral?

I dag är lägstalönen för en nyutexaminerad specialistofficer respektive officer 27 000 kr. Medianlönen för en 35-årig officer/specialistofficer inom Försvarsmakten är 34 900 kr och för en 45-åring 43 300 kr (i underlaget ingår allt från den färskaste specialistofficer till generalerna).

Hur mycket tjänar man som Elitsoldat?

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorerStatlig sektor25 500 kr25 500 kr

Leave a Comment