Vad tjänar ett befäl?

Innehållsförteckning:

  1. Vad tjänar ett befäl?
  2. Hur mycket tjänar man i armen?
  3. Vad kan man göra som specialistofficer?
  4. Hur mycket tjänar vakthavande befäl?
  5. Vad kan man jobba med inom militären?

Vad tjänar ett befäl?

Genomsnittslönen i lägsta befattning är runt 30 000 kr per månad. Efter två år i tjänst kan en högre befattning erhållas och då stiger lönen till runt 40 000 kr per månad.

Hur mycket tjänar man i armen?

Som heltidsanställd soldat (GSS/K) har du en grundlön som är individuellt satt. Den är kopplad till vad du arbetar med, utifrån befattning, arbetsuppgifter, ditt ansvar samt hur och var du arbetar. Du får extra ersättning vid övningar, beredskap och insats. Lägsta grundlönen soldater och sjömän är 20 000 kronor.

Vad kan man göra som specialistofficer?

Specialistofficerare ansvarar för de militära kärnkompetenserna, deltar i stridssituationer och ser till att andra chefers beslut följs och tillämpas. Det är också specialistofficerarens ansvar att gruppbefäl, soldater och sjömän utbildas och övas för att kunna prestera i stridssituationer och andra typer av uppdrag.

Hur mycket tjänar vakthavande befäl?

Löneskillnader mellan män och kvinnor

ÅrMedellön kvinnorMedellön män201532 200 kronor35 900 kronor201632 700 kronor35 900 kronor201733 600 kronor38 800 kronor201833 800 kronor37 300 kronor

Vad kan man jobba med inom militären?

I Försvarsmakten kan du jobba som soldat, sjöman, officer, specialistofficer, reservofficer eller civilt. Du kan också engagera dig i Hemvärnet.

Leave a Comment