Vad tror man på om man är hindu?

Innehållsförteckning:

 1. Vad tror man på om man är hindu?
 2. Vilken är en hinduisk gudinna?
 3. Vem är grundaren till hinduismen?
 4. Vad står Ganesha för?
 5. Vad symboliserar det heliga snöret?
 6. Vad får man inte göra inom hinduismen?
 7. Hur har hinduismen vuxit fram?
 8. Vilka gudar tror hinduer på?
 9. Hur gjorde Parvati Ganesha?
 10. Hur tillbes Ganesha?
 11. Vad är det vanligt att offra?
 12. Vilken religion tror på reinkarnation?

Vad tror man på om man är hindu?

För en hindu är det slutgiltiga målet att komma loss från samsara, det eviga kretsloppet av återfödelse. Först då blir man frälst. Men vägen dit är lång och går genom många liv fyllda av goda gärningar, s.k. karma. De viktigaste tankarna inom hinduismen är därför tron på själavandring och karma.

Vilken är en hinduisk gudinna?

Kali dyrkas inom shaktismen som den enda gudinnan Shaktis mäktigaste form. Hon är en del av den stridande gudinnan Durga, som i sin tur är en del av gudinnan Parvati, Shivas hustru. De tre gudinnorna ses därför som olika aspekter av samma gudinna, Shivas hustru, och Kali som hennes minst underordnade form.

Vem är grundaren till hinduismen?

Hinduismen är den största religionen i Indien. Hinduismen har ingen ensam grundare och uppstod för ca 3500 år sedan när två kulturer slogs samman. Religionen kan se olika ut i olika delar av landet. Gemensamt är tron på själavandring, reinkarnation.

Vad står Ganesha för?

Flera hinduiska legender är vanliga om Ganesha och hans elefanthuvud och enda bete. – Ganesha gäller som visdomens gud och undanröjare av hinder (Vighnetja, “herre över hindren”, Vighna-hari, “undanröjare av hinder”). Han anropas vid början av projekt och i början av böcker (Oin Ganeshaja ung. “ära åt Ganesha”).

Vad symboliserar det heliga snöret?

Brahma sitter ofta på en Lotusblomma eller rider fram på en svan. Lotusblomman anses i Indien som helig, den är en symbol för andlighet och renhet. Shiva är en mycket allvarlig och sträng gud. Han avbildas halvnaken, insmord med aska, med skallar runt midjan och ett halsband flätat av ormar.

Vad får man inte göra inom hinduismen?

offra och be till hinduernas gudar, delta i religiösa högtider och vara hjälpsam och solidarisk mot andra inom samma familj och kast. De flesta hinduer anser dessutom att man inte ska äta kött, skada något annat levande, dricka alkohol, stjäla eller ljuga.

Hur har hinduismen vuxit fram?

Det finns ingen person – ingen Jesus, Muhammed eller Buddha – som har grundat hinduismen, istället uppstod den i mötet mellan två kulturer. På 2500-talet före vår tideräkning utvecklades den ena av kulturerna, Induskulturen, i området runt Indusfloden. … Så småningom smälter Induskulturen och den ariska kulturen ihop.

Vilka gudar tror hinduer på?

Ofta talar man om tre huvudgudar: Brahma, Vishnu och Shiva. Gudarna kan enligt hinduismen uppenbara sig i mänsklig form på jorden. Det kallas för en avatar. Samtidigt menar hinduismen att ”Allt är Gud”.

Hur gjorde Parvati Ganesha?

(Parvati är Shivas fru.) En dag skulle Parvati ta ett bad och bad sin son stå vakt vid dörren. … Shiva som djupt höll av sin hustru och ångrade sitt dåd, sa att han skulle gå ut och ge Ganesha ett nytt huvud och väcka honom till liv. Sedan rusade han ut och den första varelse han såg var en elefant.

Hur tillbes Ganesha?

När Shiva sedan upptäckte sitt misstag skickade han ut sina tjänare för att hämta det första huvud de kunde finna. Detta råkade sitta på en elefant. Det är också anledningen till att Ganesha är den gud som tillbes allra först, Parvati tvingade Shiva att lova att sonen skulle tillbes först av alla gudar.

Vad är det vanligt att offra?

Offret sågs som ett byte av gåvor mellan människor och gudar, och var vanligt vid övergångsriter som dop, bröllop och begravningar. Oftast offrade man mat eller dryck, men vid särskilda tillfällen även djur – ibland till och med människor.

Vilken religion tror på reinkarnation?

Tanken på reinkarnation har funnits inom många kulturer i alla tider och har än idag en central betydelse inom framförallt hinduismen och buddhismen.