Varför PSA prov efter prostataoperation?

Innehållsförteckning:

  1. Varför PSA prov efter prostataoperation?
  2. Kan man påverka PSA värdet?
  3. När ska man börja ta PSA prov?
  4. Vad innebär förhöjt PSA värde?
  5. Vad är en prostata?
  6. Vad betyder lokalt avancerad prostatacancer?
  7. Är PSA-prov tillförlitligt?
  8. Kan PSA gå upp och ner?
  9. Hur snabbt kan PSA stiga?
  10. Varför har man en prostata?

Varför PSA prov efter prostataoperation?

Risken för återfall och skelettmetastasering av sjukdomen efter radikal prostatektomi är beroende av Gleasongrad, tid till PSA-återfall och dubbleringstid av PSA (322,323). Vid hög risk för lokalt återfall (cancer i resektionsranden) bör strålbehandling övervägas redan vid stigande PSA över 0,1 μg/l.

Kan man påverka PSA värdet?

PSA finns normalt i små mängder även i blodet, och det är den mängden som mäts genom PSA- provet. PSA-halten i blodet kan öka vid – godartad prostataförstoring – inflammation i prostatakörteln – ökande ålder – användande av urinkateter (KAD) – cancer i prostatan.

När ska man börja ta PSA prov?

Det är därför mellan 50 och 75 års ålder som man kan överväga PSA-prov, även om man inte har några symtom som tyder på prostatacancer. I släkter där män drabbats av prostatacancer i ovanligt unga år, kan det vara lämpligt att börja med PSA-prov redan vid 40 års ålder.

Vad innebär förhöjt PSA värde?

Vad är ett högt PSA-värde? Ett PSA-värde över gränsvärdet tyder på sjukdom i prostatakörteln, men det behöver inte bero på cancer. En tredjedel av männen med måttligt höga PSA-värden visar sig efter ytterligare undersökningar ha prostatacancer.

Vad är en prostata?

Prostatan är en körtel runt urinröret, mellan penisen och urinblåsan. Den hjälper spermierna att ta sig fram. När du blir äldre kan prostatan växa och trycka mot urinröret så att du får svårare att kissa. Det ökar inte risken för prostatacancer.

Vad betyder lokalt avancerad prostatacancer?

Tumörer i stadium T3 och T4 kallas ibland för lokalt avancerad prostatacancer . I kroppen finns ett par hundra lymfkörtlar (ibland kallade lymfknutor) . De bidrar till kroppens immunförsvar, bland annat mot cancer . Prostatacancer sprider sig ofta först till lymfkörtlar i bäckenet .

Är PSA-prov tillförlitligt?

Provet hittar inte säkert all cancer och kan samtidigt indikera cancer där ingen finns vilket kan leda till både behandling och biverkningar i onödan. PSA står för prostataspecifikt antigen och är ett protein som tillverkas i prostatakörteln och som gör spermierna rörligare efter utlösning.

Kan PSA gå upp och ner?

För män som genomgått strålbehandling går PSA-värdet ibland inte helt ner till 0. Det förekommer också så kallat studsande PSA, då PSA-värdet tillfälligt kan gå upp för att sedan falla tillbaka. Män som fått återfall efter operation i form av stigande PSA får ibland tilläggsbehandling i form av strålning.

Hur snabbt kan PSA stiga?

Infektioner i urinvägar och prostata ger också höga PSA-värden, under upp till ett halvår efter att infektionen har läkt ut. Om läkaren känner en förhårdnad i prostatan eller om PSA-värdet är över 10 mikrogram per liter är risken för cancer högre.

Varför har man en prostata?

Prostatan är en körtel runt urinröret, mellan penisen och urinblåsan. Den hjälper spermierna att ta sig fram. När du blir äldre kan prostatan växa och trycka mot urinröret så att du får svårare att kissa. Det ökar inte risken för prostatacancer.

Leave a Comment