Varför ska man ha luftspalt?

Innehållsförteckning:

  1. Varför ska man ha luftspalt?
  2. Hur fungerar Ångbroms?
  3. Hur monterar man Ångbroms?
  4. Var ska luftspalten vara?
  5. Måste man ha luftspalt i yttervägg?
  6. Hur stor luftspalt bakom panel?
  7. Hur fäster man Byggfolie?
  8. Vad isolerade man med förr?
  9. Hur montera Ångbroms?

Varför ska man ha luftspalt?

Luftspalten syftade framför allt till att kyla av yttertaket och undvika istappsbildning. Varför luftspalt? … Det gynnsamma med detta är att yttertaket blir varmare än ute och därmed torrare om ingen extra fukt tillförs.

Hur fungerar Ångbroms?

Ångbromsen används för att lufttäta och för att kontrollera vattenångan. Ångbromsen möjliggör en sk dubbelriktad ångtransport. Ett visst ångflöde säkerställs permanent utåt i konstruktionen, men även inåt. Detta ökar förmågan av uttorkning samtidigt som risken för skadlig kondens och ansamling av fukt minskar.

Hur monterar man Ångbroms?

Starta montering Börja montera Bison Ångbroms upp mot taket. Vänd alltid den tryckta (glansiga) sidan av duken mot den varma sidan. Använd rostskyddad klammer eller pappspik som infästning. För att få en tät skarv mot takets ångbroms eller ångspärr bör ca 150 mm av duken ligga mot taket.

Var ska luftspalten vara?

Om man väljer att ventilera vindsutrymmet via takfoten måste isoleringen skyddas av vindavledare som för ventilationsluften förbi isoleringen och upp utefter yttertaket. Luftspalten bör vara minst 25 mm.

Måste man ha luftspalt i yttervägg?

En grundläggande förutsättning är att ha en tillräcklig luftspalt bakom fasadskiktet. Den bör vara minst 20 millimeter bred och läkten ska vara vertikal, så att vatten kan rinna nedåt och dräneras ut från fasaden.

Hur stor luftspalt bakom panel?

Mellan spikläkten och vindskyddet ska fästas vertikal luftningsläkt eller distansplattor av till exempel 8 mm board för att säkra luftningen och hindra vatten på spikläktens ovansida att tränga in i och skada väggkonstruktionen. Detta är särskilt viktigt vid lockläkts- och spontad panel.

Hur fäster man Byggfolie?

Fäst byggfolien mot väggens överkant. Överlappningen skall fästas upp mot taket alternativt ytterväggen. Skarv skall vara klämd mellan regel och annan regel eller skivmaterial. Vik byggfolien och fäst den ordentligt mot väggen så att den avslutar och täcker insidan av väggens syll.

Vad isolerade man med förr?

Mossa, torv och sågspån användes som isolering i början av 1900-talet. Fördelen med naturmaterial är att de andas. Nackdelen är dålig isoleringsförmåga. Under 1950-talet introducerades glas- och stenull, så kallad mineralull.

Hur montera Ångbroms?

Fäst Ångbromsen mot väggens överkant. Överlappningen skall fästas upp mot taket alternativt ytterväggen. Skarv skall vara klämd mellan regel och annan regel eller skivmaterial. Vik Ångbromsen och fäst den ordentligt mot väggen så att den avslutar och täcker insidan av väggens syll.

Leave a Comment