Vart kommer namnet Elena ifrån?

Innehållsförteckning:

  1. Vart kommer namnet Elena ifrån?
  2. Hur många i Sverige heter Elena?
  3. Hur gammalt är namnet Lena?
  4. Vad betyder Helena på latin?
  5. Hur många heter Elli?
  6. Hur många i hela världen heter Ellie?
  7. Hur talar en viking?

Vart kommer namnet Elena ifrån?

Elena är ett grekiskt kvinnonamn som betyder fackla. Andra varianter av namnet är Helena, Jelena och Eleni. Den 31 december 2014 fanns det totalt 4 717 kvinnor folkbokförda i Sverige med namnet Elena, varav 2 763 bar det som tilltalsnamn.

Hur många i Sverige heter Elena?

5 774 kvinnor heter Elena i förnamn. Av dessa har 3 508 Elena som tilltalsnamn. Snittåldern är 39.1 år.

Hur gammalt är namnet Lena?

Enligt Stora namnboken av albert W Carlsson förekommer Anna som förled i ca 70 dubbelnamn. Lena är en svensk kortform av Magdalena, som betyder “kvinna från Magdala”. Namnet är känt sedan 1400-talet. I England är Lena en kortform av Helena, som betyder “den förtrollande”.

Vad betyder Helena på latin?

Namnet kan också ursprungligen vara bildat till ett ord i sanskrit, sarama ‘himlafödd’. Helena kom till Sverige genom Inge den äldres ryska hustru (död i början av 1100-talet). Hélène (äldst belagt 1810) är en fransk form av Helena.

Hur många heter Elli?

1 167 kvinnor heter Elli i förnamn. Av dessa har 736 Elli som tilltalsnamn. Snittåldern är 24.6 år. 12 män heter Elli i förnamn.

Hur många i hela världen heter Ellie?

5 052 kvinnor heter Ellie i förnamn. Av dessa har 4 511 Ellie som tilltalsnamn.

Hur talar en viking?

Fornnordiskan, eller ”dansk tunga” som den ibland kallas av språkvetarna, var ett gemensamt språk för stora delar av Norden. Även om länderna inte fanns för år sedan så förstod blivande danskar, svenskar och norrmän varandra bättre än vad vi gör i dag.