Vilka fördelar respektive nackdelar har vätgas i jämförelse med bensin som bränsle i bilar?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka fördelar respektive nackdelar har vätgas i jämförelse med bensin som bränsle i bilar?
  2. Varför är vätgas explosivt?
  3. Vad är problemet med bränsleceller?
  4. Är vätgas farligt?
  5. Vad bildas då vätgas och syrgas exploderar?
  6. Vilka bilar har bränsleceller?
  7. Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med bränsleceller?
  8. Vad händer när vätgas reagerar med syrgas?

Vilka fördelar respektive nackdelar har vätgas i jämförelse med bensin som bränsle i bilar?

En fördel med vätgas är också att den fungerar ungefär som dagens fordonsgas att distribuera och tanka vilket innebär att tekniken finns. Dock finns några nackdelar med vätgas, en är att omvandling och komprimering el-vätgas-el ger förluster i storleksordningen 70 procent.

Varför är vätgas explosivt?

Det som exploderade var tankarna där vätgasen förvarades och en haveriutredning har nu kommit fram till att orsaken till explosionen är att en av tankarna läckte vätgas. Gasen antas ha antänts på något sätt och utredarna fortsätter att försöka få svar på hur det kunde ske.

Vad är problemet med bränsleceller?

Även i bränslecellen går energi förlorad. I en bil kan det vara en fördel då överskottsvärmen kan användas för att värma kupén, något som en batteribil inte kan utan att förlora räckvidd. Bränsleceller kan även användas i annat än fordon – exempelvis till att lokalproducera el och samtidigt värma bostäder.

Är vätgas farligt?

Säkra fordon med vätgas Alla bränslecellsbilar går igenom omfattande krocktester och har ett säkerhetssystem som gör dem minst lika säkra som vanliga bensinbilar. Bränslecellsbilar testas efter samma krockteststandards (NCAP) som konventionella bilar och bedöms efter samma stränga krav.

Vad bildas då vätgas och syrgas exploderar?

Knallgas kallas en blandning av två volymdelar vätgas och en volymdel syrgas, som exploderar våldsamt vid antändning.

Vilka bilar har bränsleceller?

Bränslecellbilar är elbilar som drivs med bränsleceller. Bilar och andra fordon som drivs av bränsleceller kallas ofta för FCV, en akronym av engelskan Fuel Cell Vehicles. En elbil med bränslecell laddas inte med elektricitet utan med vätgas och syre.

Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med bränsleceller?

Fördelarna med bränsleceller är att de inte släpper ut något giftigt, hög effektivitet, de behöver inte laddas, man kan köra dem kontinuerligt, har inga rörliga delar, ger inget buller och ger en bra baskraft.

Vad händer när vätgas reagerar med syrgas?

Vätgas reagerar hastigt med luftens syre om den antänds, och bildar vatten. Det är ett sätt att undersöka om en okänd gas är vätgas eller inte. Vi kan använda energin som frigörs i den reaktionen för att driva bränsleceller som ger elektricitet.

Leave a Comment