Vilka omfattas av MiFID 2?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka omfattas av MiFID 2?
 2. Vad står MiFID för?
 3. Vad menas med investeringsrådgivning?
 4. När behöver Passandebedömning inte göras?
 5. Vad är bästa Orderutförande?
 6. Vilken av följande organisationer är inte delaktig i självregleringen av värdepappersmarknaden?
 7. Vad ska du prioritera i första hand om det uppstår en intressekonflikt mellan institutet och kunden?
 8. Vad är korrekt när det gäller hur incitament eller tredjeparts ersättningar ska redovisas av institutet i samband med att en kund köper fonder?
 9. Hur blir man placeringsrådgivare?
 10. Vad är Premiumrådgivare?
 11. Vilken av följande produkter betraktas som ett komplicerat finansiellt instrument enligt lagen om värdepappersmarknaden?

Vilka omfattas av MiFID 2?

Mifid 2 och Mifir är tillämpligt på värdepappersföretag, reglerade marknader, MTF- och OTF-plattformar, leverantörer av datarapporteringstjänster och företag från tredjeländer som tillhandahåller investeringstjänster eller utför investeringsverksamhet i unionen.

Vad står MiFID för?

MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) är nya regler för hur banker och värdepappersbolag i Europa ska arbeta med placeringar och placeringsrådgivning.

Vad menas med investeringsrådgivning?

Investeringsrådgivning på oberoende grund – Innebär att en rådgivare måste bedöma ett tillräckligt stort och diversifierat urval av finansiella instrument som är tillgängliga på marknaden för att säkerställa att kundens investeringsmål på lämpligt sätt kan tillgodoses.

När behöver Passandebedömning inte göras?

Vid transaktioner utan investeringsrådgivning gör banken en bedömning om transaktionen passar mot bakgrund av kundens kunskap och erfarenhet av det finansiella instrumentet. En passandebedömning görs inte när det gäller okomplicerade finansiella instrument, exempelvis fonder.

Vad är bästa Orderutförande?

Vad innebär bästa orderutförande (best execution)? Det innebär bland annat att när du som kund lägger en order ska den lämnas till den handelsplats som ger dig det bästa priset. … En sådan order är att anse som en specifik instruktion lämnad av dig som kund och ska utföras av Nordnet i enlighet därmed.

Vilken av följande organisationer är inte delaktig i självregleringen av värdepappersmarknaden?

Vilken av följande organisationer är inte delaktig i självregleringen av värdepappersmarknaden? Finansinspektionen är en myndighet som övervakar företag på finansmarknaden genom tillståndsgivning, regelgivning och tillsyn.

Vad ska du prioritera i första hand om det uppstår en intressekonflikt mellan institutet och kunden?

Ifall det finns intressekonflikt ska man som rådgivare prioritera … lag och föreskrifter, ej kund. Närstående till anställda i vp-institut omfattas av restriktioner vad gäller handel med finansiella instrument. … Det är den anställda i vp-institutet som har ansvar att informera den närstående om detta (ej institutet).

Vad är korrekt när det gäller hur incitament eller tredjeparts ersättningar ska redovisas av institutet i samband med att en kund köper fonder?

Information som lämnas till kund ska, enligt Lagen om värdepappersmarknaden, vara… Rättvisande och tydlig samt inte vilseledande. Lämplig och lättbegriplig. Marknadsföringsmaterial ska lätt kunna identifieras som sådant.

Hur blir man placeringsrådgivare?

En lämplig utbildning för att bli privatekonomisk rådgivare är en ekonomisk högskoleutbildning eller YH-utbildning. För att få arbeta som rådgivare kräver lagen att arbetsgivaren ser till att rådgivaren är kvalificerad för arbetet.

Vad är Premiumrådgivare?

Egen licensierad rådgivare Som Premiumkund har du tillgång till våra mest kvalificerade rådgivare med begränsat antal kunder och med kompetens och befogenheter att ge dig råd i alla typer av placeringsfrågor. … Genom din rådgivare har du också tillgång till bankens samlade kunnande inom placeringar och analyser.

Vilken av följande produkter betraktas som ett komplicerat finansiellt instrument enligt lagen om värdepappersmarknaden?

Komplicerade finansiella instrument är exempelvis certifikat eller någon annan så kallad strukturerad produkt. Passandebedömningen går ut på att företaget ska kontrollera att den placering du vill göra passar dig utifrån din tidigare kunskap om och erfarenhet av den aktuella produkten.

Leave a Comment