Vilka rättigheter har han att vistas i ett annat EU-land?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka rättigheter har han att vistas i ett annat EU-land?
 2. Hur länge kan man vistas utomlands?
 3. Vilka rättigheter har han som arbetstagare i ett annat EU-land?
 4. Vilka rättigheter har jag som svensk?
 5. Vad måste en person från ett land utanför EU som Norge Storbritannien eller Schweiz göra om de vill stanna längre än tre månader i Sverige?
 6. Hur många dagar får man vara utanför Sverige?
 7. Hur länge får man vara i Sverige om man är skriven utomlands?
 8. Kan man ha uppehållstillstånd i flera länder?
 9. Hur länge får man vara utomlands som pensionär?
 10. Hur länge får man vara utomlands med sjukersättning?

Vilka rättigheter har han att vistas i ett annat EU-land?

Som EU-medborgare har du rätt att bo, jobba, studera, söka jobb eller leva som pensionär var du vill i EU. Du kan vistas i ett annat EU-land i upp till tre månader utan att registrera dig där, men du kan behöva anmäla din närvaro. Du behöver bara ha ett giltigt nationellt id-kort eller pass.

Hur länge kan man vistas utomlands?

Omfattande vistelser i ett land innebär nästan alltid att en person blir beskattad som bosatt i landet. De flesta länder har dock i sin lagstiftning angett en gräns för hur många vistelsedagar per år personer kan vistas i landet och 183 dagar per år är den gräns som är vanligast förekommande.

Vilka rättigheter har han som arbetstagare i ett annat EU-land?

Som EU-medborgare har du rätt att arbeta och söka jobb var som helst i EU. För närvarande bor eller jobbar 17 miljoner EU-medborgare i ett annat EU-land. EU arbetar för rättvisa anställningsvillkor för alla som arbetar utomlands, som en del av den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Vilka rättigheter har jag som svensk?

Vad innebär svenskt medborgarskap?

 • Bara svenska medborgare har en absolut rätt att bo och arbeta här i landet och bara svenska medborgare har rösträtt till riksdagsvalen.
 • Bara svenska medborgare kan bli invalda i riksdagen.
 • Bara svenska medborgare kan bli poliser eller yrkesmilitärer.

Vad måste en person från ett land utanför EU som Norge Storbritannien eller Schweiz göra om de vill stanna längre än tre månader i Sverige?

För att anmäla din närvaro behöver du som EU-medborgare bara ett id-kort eller pass. Om dina anhöriga som inte är EU-medborgare följer med dig måste de ha med sig ett pass. Det ska inte kosta något. Om du bor på hotell räcker det i regel med att fylla i ett särskilt formulär, så sköter hotellet resten.

Hur många dagar får man vara utanför Sverige?

Om du är medborgare i ett land utanför EU och vill besöka Sverige (och de övriga Schengenländerna) i högst 90 dagar kan du behöva ansöka om visum.

Hur länge får man vara i Sverige om man är skriven utomlands?

om du tillbringar mindre än 52 dagar per år i utlandet (mindre än en sjundedel av tiden) ska du även i fortsättningen vara folkbokförd i Sverige.

Kan man ha uppehållstillstånd i flera länder?

En tredjelandsmedborgare med uppehållstillstånd i ett EU-land har rätt att resa och besöka andra EU-länder men har inte samma rätt som unionsmedborgare att bosätta sig där.

Hur länge får man vara utomlands som pensionär?

Om du vistas i ett annat EU/EES land eller i Schweiz, men har kvar din bostad i Sverige och själv betalar din kostnad för bostaden, kan du få äldreförsörjningsstöd om du planerar att vara borta från Sverige i högst ett år. Efter ett år anses du inte längre bosatt i Sverige.

Hur länge får man vara utomlands med sjukersättning?

Du förlorar garantiersättningen om du flyttar till ett annat land. Om du ska flytta till ett annat land och vill ha kvar din sjukersättning ska du anmäla det till Försäkringskassan. De behöver få reda på din nya adress, din bank och ditt konto-nummer. Om man är borta ifrån Sverige mer än sex månader kan man ha flyttat.

Leave a Comment