Vilken planering är viktigast för underhållsarbetet?

Innehållsförteckning:

  1. Vilken planering är viktigast för underhållsarbetet?
  2. Varför underhållssystem?
  3. Vad betyder CMMS?
  4. Vad gör en fu tekniker?
  5. Varför är underhåll viktigt för företagets lönsamhet?
  6. Vad menas med tillståndsbaserat underhåll?
  7. Vad är Fu stopp?
  8. Vad är viktigt med förebyggande underhåll?
  9. Vad menas med Fu?

Vilken planering är viktigast för underhållsarbetet?

Mindre tidsspill. Det övergripande målet med underhållsplanering är att reducera tidsspill som kan uppstå när underhållspersonalen skall utföra ett underhållsarbete. Tidsspillan kan exempelvis bestå av att leta efter material, leta efter dokument eller vänta på att produktionen skall avsluta sitt arbete.

Varför underhållssystem?

Underhållet behövs för att reparera existerande fel och för serviceåtgärder som garanterar driftsäkerheten, samt allt oftare också för att upptäcka dolda fel och sätta utrustningen i skick. Därför är det viktigt med ett underhållssystem som fungerar väl i hantering och utveckling av underhållet.

Vad betyder CMMS?

Ett CMMS brukar enklast beskrivas som ett datoriserat underhållssystem och är alltså en förkortning av ”Computerized Maintenance Management System”. Ett CMMS är utformat för att fungera som en integrerad programvara och konstruerad för att stödja underhållsavdelningen i alla delar av underhållsarbetet.

Vad gör en fu tekniker?

Som FU-tekniker på Ortvikens pappersbruk arbetar du i mindre team med tillståndskontroll av vår produktionsutrustning. I arbetet ingår uppgifter inom förebyggande underhåll, utförande av smörjning, oljebyten, kontroll av smörjsystem samt tillsyn och tillståndskontroller.

Varför är underhåll viktigt för företagets lönsamhet?

Underhållet är en viktig faktor eftersom det både direkt och indirekt påverkar företagets kostnader och intäkter, det ska fokusera på kundnyttan, det vill säga ge en hög driftsäkerhet till en låg totalkostnad. Med andra ord ett värdeskapande underhåll. Avgörande är att uppsatta mål följs upp och uppfylls.

Vad menas med tillståndsbaserat underhåll?

Tillståndsbaserat underhåll är en underhållsstrategi där företag övervakar sin utrustning i realtid för att få en indikation på när ett underhåll behöver utföras.

Vad är Fu stopp?

FU-stoppet genomförs för att kunna säkerställa tillgänglighet på producerande enheter/maskiner. Även enheter/maskiner som orsakar hastighetsförluster och kvalitetsavvikelser åtgärdas.

Vad är viktigt med förebyggande underhåll?

Med förebyggande underhåll menas till exempel inspektion av maskiner som kanske leder till justeringar eller att man byter ut delar som börjar bli gamla. Exempel på förbättrande underhåll är att maskiner görs bättre och mer hållbara genom att man bygger bort framtida fel.

Vad menas med Fu?

FU – en av svenskt rättsväsen använd förkortning för förundersökning.

Leave a Comment