Vilket koordinatsystem använder Google Maps?

Innehållsförteckning:

  1. Vilket koordinatsystem använder Google Maps?
  2. Hur fungerar Sweref?
  3. Vad står förkortningen WGS 84 för?
  4. Vilket koordinatsystem har Google Maps?
  5. Hur används koordinater?

Vilket koordinatsystem använder Google Maps?

Visningen av kartorna sker i Google Maps som använder koordinatsystemet WGS84. I Fältforsk databaser lagras dock koordinater i det svenska referenssystemet SWEREF 99 tm (nationell meterskala).

Hur fungerar Sweref?

SWEREF 99 i sig är ett tredimensionellt referenssystem med origo i jordens masscentrum. Koordinater kan anges med geocentriska kartesiska koordinater eller geodetisk latitud, longitud och höjden över referensellipsoiden GRS 80.

Vad står förkortningen WGS 84 för?

WGS-84, förkortning för World Geodetic System version år 1984, ett system använt för positionsbestämning med hjälp av GPS.

Vilket koordinatsystem har Google Maps?

Visningen av kartorna sker i Google Maps som använder koordinatsystemet WGS84. I Fältforsk databaser lagras dock koordinater i det svenska referenssystemet SWEREF 99 tm (nationell meterskala).

Hur används koordinater?

Med hjälp av koordinatsystemet kan man ange koordinater för en viss plats. Koordinaterna anges så att man först anger breddgraden (_° N eller _° S) och sedan längdgraden, (_° W eller _°E). Koordinaternas väderstreck anges med bokstäverna N, E, S och W.

Leave a Comment